Informacja dla rodziców dotycząca tornistrów

pdf_ico Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące tornistrów szkolnych.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Ogłoszenie o obowiązkach rodziców
Prezydent Miasta Chorzów

Zgodnie z § 2 Zarządzenia Nr OR/50/05 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz Zarządzenia Nr OR/86/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 września 2008 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/50/05 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 maja 2005 roku przypomina się Rodzicom i prawnym opiekunom dzieci i młodzieży o wynikających z ustawy o systemie oświaty podstawowych obowiązkach Rodziców w zakresie spełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

Rodzice dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia gimnazjum (obowiązek szkolny) zobowiązani są:
– zgłosić dziecko do szkoły,
– zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
– zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć,
– informować, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka , o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
Rodzice młodzieży w wieku 16 – 18 lat (obowiązek nauki w szkole ponadgimnazjalnej), na żądanie prezydenta miasta, na terenie którego dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

pdf_icoOgłoszenie w formacie PDF

Podręczniki w roku szkolnym 2011/2012

pdf_ico Wykaz podręczników na rok szkolny 2011/2012.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

rozp_roku_2011_1rozp_roku_2011_2rozp_roku_2011_3rozp_roku_2011_4rozp_roku_2011_5rozp_roku_2011_6rozp_roku_2011_7rozp_roku_2011_8

Minęły wakacje – czas letnich przygód za nami. Przed nami kolejny rok nauki, oby był szczęśliwy dla wszystkich, pełen radosnych wrażeń, zadowolenia z osiągnięć edukacyjnych,zakończony naukowymi sukcesami…

Skip to content