Terminarz rekrutacji

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.36.2024
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 stycznia 2024r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2024/2025

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata spoza obwodu kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 04.03.2024r. godz. 8:00

do 29.03.2024r. godz. 15:00

od 13.05.2024r. godz. 8:00

do 27.05.2024r.godz. 15:00

2 Rejestracja w systemie oraz złożenie zgłoszenia kandydata do obwodowej szkoły podstawowej od 04.03.2024r. godz. 8:00

do 29.03.2024r. godz. 15:00

od 13.05.2024r. godz. 8:00

do 27.05.2024r. godz.15:00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym od 04.03.2024r.

do 12.04.2024r.

od 13.05.2024r.

do 03.06.2024r.

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.04.2024r. godz. 9:00 06.06.2024r. godz. 9:00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania od 18.04.2024r. godz. 9:00

do 29.04.2024r. godz. 15:00

od 06.06.2024r. godz. 9:00 do 11.06.2024r. godz.15:00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30.04.2024r., godz. 9:00 12.06.2024r. godz. 9:00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.).

Skip to content