Terminarz rekrutacji

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.14.2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 stycznia 2023 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2023/2024

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata spoza obwodu kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27.02.2023r. godz. 8:00 do 31.03.2023r. godz. 15:00

od 8.05.2023r. godz. 8:00
do 19.05.2023r. godz. 15:00

2

Rejestracja w systemie oraz złożenie zgłoszenia kandydata do obwodowej szkoły podstawowej

od 27.02.2023r. godz. 8:00 do 31.03.2023r. godz. 15:00

od 8.05.2023r. godz. 8:00 do 19.05.2023r. godz. 15:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27.02.2023r.
do 7.04.2023r.

od 8.05.2023r.
do 23.05.2023r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14.04.2023r. godz. 9:00

26.05.2023r. godz. 9:00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania

od 14.04.2023r. godz. 9:00 do 27.04.2023r.,
godz. 15:00

od 26.05.2023r. godz. 9:00 do 2.06.2023r.
do godz. 15:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.04.2023r., godz. 9:00

5.06.2023r.
godz. 9:00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).

Skip to content