Terminarz rekrutacji

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.13.2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata spoza obwodu kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca, godz. 8:00 do 31 marca 2022r., godz. 15:00

od 2 maja, godz. 8:00 do 13 maja 2022r., godz. 15:00

2

Rejestracja w systemie oraz złożenie zgłoszenia kandydata do obwodowej szkoły podstawowej

od 1 marca, godz. 8:00 do 31 marca 2022r., godz. 15:00

od 2 maja, godz. 8:00 do 13 maja 2022r., godz. 15:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca do 8 kwietnia 2022r.

od 2 do 20 maja 2022r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 kwietnia 2022r., godz. 9:00

25 maja 2022r., godz. 9:00

5

Zdalne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania

od 13 do 26 kwietnia 2022r., do godz. 24:00

od 25 maja do 5 czerwca 2022r., do godz. 24:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 kwietnia 2022r., godz. 9:00

6 czerwca 2022r.,
godz. 9:00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).

Skip to content