Informator świetlicy

Ramowy plan dnia w świetlicy

6:30 – 7:00

Przyjmowanie uczniów do świetlicy. Gry i zabawy według zainteresowań wychowanków.

7:00 – 8:00

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności. Przygotowanie do zajęć: sprawdzanie i uzupełnianie braków pracy domowej. Słuchanie muzyki, piosenek. Zabawy swobodne. Gry stolikowe.

8:00 – 9:00

Indywidualne rozmowy z uczniami, pomoc w nauce. Gry planszowe i edukacyjne. Zajęcia ruchowe: ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe.

9:00 – 10:00

Drugie śniadanie. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów – zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania. Zajęcia związane e realizacją programu „ Edukacja przez szachy”.

10:00 – 11:30

Indywidualne gry i zabawy dzieci w kącikach zainteresowań – gry planszowe, zabawy, przeglądanie prasy dziecięcej, zabawy konstrukcyjne klockami, puzzle, kolorowanki, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych

11:30 – 12:30

Przygotowania do obiadu, obiad, zabawy relaksacyjne, zabawy tematyczne, zabawy ruchowe przy muzyce.

12:30 – 13:30

Odrabianie lekcji, dowolne zabawy dzieci w świetlicy/ zabawy ruchowe na placu zabaw , boisku lub w sali gimnastycznej, spacery.

13:30 – 15:00

Zajęcia edukacyjne, plastyczne i inne związane z tematem tygodnia. Zajęcia związane z realizacją projektów: „Zaprogramuj przyszłość”; „Międzynarodowego programu edukacyjnego Emocja”, „Dobrze jemy”. Zajęcia umuzykalniające, ruchowe rozwijające sprawność ogólną, czytelnicze.

15:00 – 16:00

Zabawy z chustą animacyjną Klanza, bajki na DVD/ gry i zabawy dydaktyczne, zabawy orientacyjno–porządkowe, zabawy integracyjne, kolorowanki tematyczne, rysowanie, gry w karty, gry planszowe, puzzle, szachy, warcaby. Porządkowanie sali świetlicowej.

Ramowy plan dnia może podlegać modyfikacjom zgodnie z autorskimi pomysłami nauczycieli świetlicy, warunkami pogodowymi, aktywnością i zainteresowaniami dzieci i innymi zmiennymi.

 

Tygodniowy rozkład zajęć

 

PONIEDZIAŁEK

8:50 – 9:50 „Edukacja przez szachy” – zajęcia szachowe. p. Kamil Koźlik
8:50 – 9:50 Pomoc w nauce dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. p. Monika Bartoszewska
13:00 – 14:15 Zajęcia umuzykalniające. p. Aleksandra Hyla
13:30 – 14:30 Zajęcia sportowe rozwijające sprawność ogólną p. Kamil Koźlik

WTOREK

7:00 – 9:00 Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. p. Karina Nowak
11:40 – 12:20 Zajęcia w ramach Międzynarodowego Projektu Emocja. p. Karina Nowak
12:30 – 13:30 Zajęcia sportowe z elementami tanecznymi. p. Stella Klinner-Hadelka
13:30 – 14:30 „Wiedzę mam bo w gry planszowe gram” – koło gier planszowych. p. Małgorzata Owca

ŚRODA

7:20 – 7:50 „Świetlicowy trening mowy” – zajęcia logorytmiczne. p. Izabela Felka-Krufczyk
8:00 – 8:45 „Świetlicowy trening mowy” – zajęcia logorytmiczne. p. Izabela Felka-Krufczyk
13:30 – 14:30 Zajęcia szachowe / zajęcia ruchowe. p. Kamil Koźlik
13.30 – 15.00 „Zaprogramuj przyszłość” zajęcia z kodowania. p. Karina Nowak

CZWARTEK

8:00 – 8:45 Zajęcia umuzykalniające. p. Aleksandra Hyla
9:00 – 9:40 Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki sportowej. p. Małgorzata Owca
13:30 – 14:30 Czytanie na dywanie. p. Sonia Witek
13:30 – 14:30 „Ortograficzne łamigłówki”. p. Karina Nowak

PIĄTEK

8:00 – 8:45 „Chorzów – moje miasto, moja mała ojczyzna”. Edukacja regionalna. p. Danuta Jakubczak
12:30 – 13:30 Zajęcia sportowe z elementami tanecznymi. p. Stella Klinner-Hadelka
13:30 – 14:30 „Mnemoliterki”. p. Karina Nowak

Powyższy plan może ulec zmianie – może być modyfikowany i realizowany, w zależności od autorskich pomysłów nauczycieli świetlicy, warunków pogodowych i innych zmiennych.

 

 


ARCHIWUM DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

Działalność i sukcesy z lat 2011-2018

Skip to content