Informator świetlicy

Ramowy plan dnia w świetlicy

 • 7.00-8.00 Przygotowanie do zajęć, gry stolikowe, układanie puzzli.
 • 8.00-9.00 Indywidualne rozmowy z uczniami, pomoc w nauce. Gry planszowe i edukacyjne.
 • 9.00-10.00 Drugie śniadanie. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów – zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania.
 • 10.00-11.00 Indywidualne gry i zabawy dzieci w kącikach zainteresowań (gry planszowe, zabawy, przeglądanie prasy dziecięcej, kolorowanie).
 • 11.00-12.00 Odrabianie zadań domowych, ćwiczenie cichego czytania, wyrównywanie braków w nauce.
 • 12.00-13.00 Przygotowania do obiadu, obiad, zabawy relaksacyjne, zabawy tematyczne, zabawy ruchowe przy muzyce.
 • 13.00- 14.00 Zajęcia w kącikach zainteresowań, zabawy na boisku szkolnym, swobodne rozmowy z dziećmi.
 • 14.00-15.00 Zajęcia tematyczne wg planu pracy świetlicy prowadzone przez wychowawców świetlicy.
 • 15.00-16.00 Zabawy dowolne, zabawy relaksacyjno- wyciszające. Porządkowanie sali świetlicowej.

 

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od potrzeb bieżących, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności dzieci.

 

Tematyczny rozkład zajęć

Poniedziałek

 • 7.00-9.00 – Pomoc w nauce przedmiotów humanistycznych (dla chętnych) (p. Lorent- Szeja)
 • 13.40- 14.20 – Potyczki matematyczne (p. Jabłońska)
 • 14.20-15.00 – Klub małego gracza (p. Jabłońska)

Wtorek

 • 7.00- 8.00 – Zajęcia umuzykalniające (p. Hyla)
 • 8.00- 9.00 – Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl 3 (p. Hyla)
 • 12.30 -13.30 -Pomoc w nauce, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się (p. Nowak)
 • 14.00-15.00 – Czytanie na dywanie (p. Witek)

Środa

 • 14.00-15.00 – Zajęcia szachowe / zajęcia ruchowe (p. Koźlik)

Czwartek

 • 13.40 – 14.25 – Zajęcia sportowe (p. Gontarz)
 • 15.15-16.00 – Omnibus ortograficzny (p. Nowak)

Piątek

 • 7.00- 9.00 – Pomoc w nauce przedmiotów przyrodniczych (dla chętnych) (p. Szymczak)
 • 13.30- 14.30 – Zajęcia ruchowe z elementem gimnastyki korekcyjnej (p. Gontarz)

 

 


ARCHIWUM DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

Działalność i sukcesy z lat 2011-2018