Informator świetlicy

Ramowy plan dnia w świetlicy

6:30 – 7:00

Przyjmowanie uczniów do świetlicy. Gry i zabawy według zainteresowań wychowanków.

7:00 – 8:00

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności. Przygotowanie do zajęć: sprawdzanie i uzupełnianie braków pracy domowej. Słuchanie muzyki, piosenek. Zabawy swobodne. Gry stolikowe.

8:00 – 9:00

Indywidualne rozmowy z uczniami, pomoc w nauce. Gry planszowe i edukacyjne. Zajęcia ruchowe: ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe.

9:00 – 10:00

Drugie śniadanie. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów – zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania.

10:00 – 11:30

Indywidualne gry i zabawy dzieci w kącikach zainteresowań – gry planszowe, zabawy, przeglądanie prasy dziecięcej, zabawy konstrukcyjne klockami, puzzle, kolorowanki, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (TiK) -w tym programy z serii mTalent.

11:30 – 12:30

Przygotowania do obiadu, obiad, zabawy relaksacyjne, zabawy tematyczne, zabawy ruchowe przy muzyce.

12:30 – 13:30

Odrabianie lekcji, dowolne zabawy dzieci w świetlicy/ zabawy ruchowe na placu zabaw , boisku lub w sali gimnastycznej, spacery.

13:30 – 15:00

Zajęcia edukacyjne, plastyczne i inne związane z tematem tygodnia. Zajęcia związane z realizacją projektów: ,,Europa i ja” , ,,Świetliczaki na Tropie …kolorów świata” ,, Z Ekologią na Ty”. Zajęcia umuzykalniające, ruchowe rozwijające sprawność ogólną, czytelnicze.

15:00 – 16:30

Zabawy z  Magicznym Dywanem, chustą animacyjną Klanza, bajki na DVD/ gry i zabawy dydaktyczne, zabawy orientacyjno–porządkowe, zabawy integracyjne, kolorowanki tematyczne, rysowanie, gry w karty, gry planszowe, puzzle, szachy, warcaby. Porządkowanie sali świetlicowej.

Ramowy plan dnia może podlegać modyfikacjom zgodnie z autorskimi pomysłami nauczycieli świetlicy, warunkami pogodowymi, aktywnością i zainteresowaniami dzieci i innymi zmiennymi.

 

 

 


ARCHIWUM DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

Działalność i sukcesy z lat 2011-2018

Skip to content