Wybór szkoły

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Etapy i terminy rekrutacji dla kandydatów

Etapy rekrutacji Terminy
Wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
Wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00
Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 30 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. II termin: do 5 lipca 2023 r
Publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 14 czerwca 2023 r. II termin: do 6 lipca 2023 r
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 18 lipca 2023 r
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. do 18 lipca 2023 r do 25 lipca 2023 do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 lipca 2023 r. – do godz. 14.00
Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 26 lipca 2023 r.
Rekrutacja uzupełniająca od 27 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r do godz. 15:00

 

Kandydat zgłasza się do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać.

Kandydat loguje się do systemu za pomocą swojego numeru PESEL.

Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół.

Szkołę i oddział, który kandydat wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy, jako ten, którym jest najmniej zainteresowany.

 

Rekrutacja do szkół średnich –Informator dla absolwentów SP 

Statystyki  (liczba miejsc, chętnych, przyjętych oraz potrzebnych do kwalifikacji punktów) dotycząca rekrutacji w poprzednim roku szkolnym – https://chorzow-stat.edu.com.pl/oferta-i-statystyki

Zanim zdecydujesz się na złożenie dokumentów w danej szkole:

 • skorzystaj z Dni Otwartych Szkoły
 • zbierz o niej jak najwięcej informacji – zainteresuj się jej wyglądem, otoczeniem
 • podczas wizyty pytaj o wszystko, co Cię interesuje w tej szkole!

 

Na co zwrócić uwagę zwiedzając szkołę w ramach „Dni otwartych”

 • czy szkoła prowadzi jakieś innowacje pedagogiczne, to znaczy – czy realizuje ciekawe programy, które podnoszą jakość jej pracy, co czyni ją ciekawszą
 • czy organizowane są ciekawe wycieczki, imprezy szkolne;
 • czy w szkole jest pedagog lub psycholog;
 • czy szkoła ma na swoim koncie osiągnięcia, certyfikaty itp.
 • czy uczniowie kończą pomyślnie szkołę (matura, egzaminy itd.) i na jakie kierunki się dostają;
 • czy sala gimnastyczna jest dobrze wyposażona, jakim sprzętem dysponuje;
 • czy biblioteka szkolna jest dobrze wyposażona, czy posiada centrum multimedialne, czy godziny jej otwarcia dostosowane są do potrzeb ucznia
 • czy w szkole uczy fajny informatyk 😉

 

SZKOŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE MIASTA CHORZÓW

 

SZKOŁY POLECANE SPOZA MIASTA ZNAJDUJĄCE SIĘ W BLISKIEJ ODLEGŁOŚCI OD SP39

 

Skip to content