Z życia świetlicy

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

21 marca – Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki.

W tym roku szkolnym Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki organizowała Świetlica. Wszyscy uczniowie klas 1-3 wzięli udział w akcji, a dodatkowo w ramach zajęć świetlicowych wykonywaliśmy piękne skarpetkowe pacynki, które miały swoje imiona ,  świetlicowe historie i  przygody, które wymyślali opiekunowie i jednocześnie projektanci pacynek.

Zajęcia  plastyczno- techniczne – świąteczne zające.

Czas wolny, czyli ulubione gry i zabawy:)

 

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej.

Międzynarodowy Projekt Emocja – Empatia.

W marcu realizowaliśmy czwarty moduł Międzynarodowego Projektu Emocja – Empatia.

W ramach zajęć obejrzeliśmy film Grufołak, rozmawialiśmy o empatii, naszych uczuciach i emocjach, które potem wyrażaliśmy w formie pracy plastycznej.

 

Piasek kinetyczny.

Zajęcia z  piaskiem kinetycznym  rozwijają zdolności manualne, wyobraźnię oraz kreatywność. Formowanie budowli oraz tworzenie figur z piasku ma również właściwości relaksacyjne, a także usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętność skupienia się, ale przede wszystkim jest super zabawą!

 

Zajęcia manualne 🙂

 

Zajęcia ogólnorozwojowe.           

 

 Zumba Kids, czyli nasze ulubione zajęcia taneczne 🙂

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy trzeci moduł 

„Moc Słów”

w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja!

 

 

Eksperymentalne zajęcia sensoryczno – manualne, czyli robimy slime!

Poranna gimnastyka z panią Izą

W każdą środę zaczynamy dzień gimnastyką w rytm muzyki.

 

Usprawnianie małej motoryki poprzez kreatywne zabawy z plasteliną.

 

 

Jedna z naszych ulubionych gier – MEGACHIŃCZYK!

 

Zajęcia sensoryczne – ciecz nienewtonowska.

Na zajęciach sensorycznych przekonaliśmy się ,że istnieje substancja, która jest ona zarówno płynem jak i ciałem stałym.

Zajęcia z edukacji regionalnej.

Na zajęciach z edukacji regionalnej poznajemy historię i kulturę naszego miasta.

Na ostatnich zajęciach odwiedziliśmy naszą szkolną pracownię historyczną, w której jest gablota z zabytkowymi przedmiotami – takiej kolekcji może nam pozazdrościć niejeden pasjonat 🙂

 

Zajęcia szachowe – z Panem Kamilem ćwiczymy nie tylko ciało, ale też umysł:)

Czytanie na dywanie.

Czytanie na dywanie to stały punkt programu na zajęciach w świetlicy. Po ciężkim dniu nauki można sobie pomarzyć, wyciszyć i zrelaksować w naszej salce rekreacyjnej.

 

 

Zakodowany Dzień Kota w świetlicy. 

Dziś nasze kociaki pracowały w świetlicy nad zakodowanym obrazkiem , a potem wykazały się twórczą aktywnością tworząc portrety kota, które przemieniliśmy w aplikacji Quiver na trójwymiarowe obrazy.

 

Zakończyliśmy kolejny moduł  „Wyobraźnia”

w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja „

 

 

A tak obchodziliśmy Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu!

Poznaliśmy zasady bezpieczeństwa w sieci przedstawione przez bohaterów kreskówki ze strony Sieciaki.pl, zrobiliśmy plakaty i sprawdziliśmy swoją wiedzę poprzez zaznaczenie właściwych odpowiedzi na karcie pracy. Wszyscy celująco zaliczyli test z wiedzy o bezpiecznym internecie .

 

Świetlicowe zabawy muzyczno – rytmiczne 🙂

Logorytmiczne zabawy w świątecznym klimacie.

Drogie Dzieci i drodzy Rodzice zachęcam Was do wspólnej zabawy przy muzyce.

Muzyka w połączeniu z ruchem, tańcem i śpiewem wspomaga rozwój mowy dziecka. Poniżej znajdziecie linki do filmików z piosenkami świątecznymi, które możecie razem śpiewać z pokazywaniem, wyklaskiwaniem rytmu lub z użyciem instrumentów muzycznych (dzwonki, bębenki, marakasy, grzechotki, kastaniety, tamburyna, itp).

Życzę udanej zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=5nniarCPhjk

 

Zajęcia logorytmiczne „Świetlicowy trening mowy”

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka jest jednym z ważnych zadań świetlicy szkolnej. W tym celu organizowane są zajęcia logorytmiczne, które:

  • rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania makro – i mikro – ruchów,
  • pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
  • sprzyjają poprawie koncentracji uwagi,
  • stymulują myślenie i mowę,
  • wspomagają komunikację międzyludzką i umiejętność pracy w grupie.

W logorytmice stosuje się elementy gimnastyczne  przy muzyce, które mają formę zabawy
i stymulują aktywność ruchową  dziecka. Na bazie takich ćwiczeń muzyczno-ruchowych wykonuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, w których wiodącym jest rytm. Wraz z rozwojem ruchowym
u dzieci postępuje rozwój sfery poznawczej i emocjonalnej, a także wykształcają się różne formy kontaktów społecznych. Ponadto ruch przy muzyce uwrażliwia na cechy wspólne  muzyki i mowy takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku.

Na zajęciach dzieci bawią się w rytm muzyki odtwarzanej i tworzonej  z użyciem instrumentów perkusyjnych, kształcą wrażliwość słuchową, ćwiczą prawidłowy oddech. Zabawy opierają się na wesołych piosenkach, które są łatwe do zapamiętania i wpadają w ucho. Wyraźne śpiewanie korzystnie wpływa na prawidłową wymowę głosek i dykcję, szczególnie jeśli śpiewaniu towarzyszy rytmiczny ruch.

Przykład takich zabaw znajdziecie na poniższym adresie:

https://www.youtube.com/watch?v=poeK5RGG0w8

W naszej świetlicy realizujemy projekty Ogólnopolskie i Międzynarodowe!!!

W bieżącym roku szkolnym uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczęszczający do świetlicy biorą udział w dwóch ważnych projektach.

Projekt Zaprogramuj Przyszłość,  uczy się podstaw programowania i rozwija umiejętności cyfrowe w praktyce.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”, ma na celu kształtowanie kompetencji emocjonalno – społecznych.

 

Nauka w świetlicy

Podczas zajęć w świetlicy jest czas nie tylko na zabawę ale również na naukę i rozwijanie swoich zainteresowań. Prócz odrabiania zadania domowego prowadzone są miedzy innymi takie zajęcia jak: omnibus ortograficzny, czytanie na dywanie, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się czy zajęcia matematyczne.

Manualne zajęcia świetlicowe

Zajęcia manualne to jedna z form wszechstronnego rozwoju dziecka. Poprzez wykorzystanie różnorodnych technik prac plastyczno- technicznych pomaga dzieciom tworzyć. Dzieci poprzez wykonywanie różnych czynności doskonalą swoje umiejętności manualne oraz ruchowe. Na zajęciach świetlicowych nasi uczniowie prócz standardowych materiałów plastycznych (farb, plasteliny, kredek, bibuły, itd.) mają do dyspozycji również niekonwencjonalne materiały takie jak np. koraliki pyssla lub piasek kinetyczny.

Zajęcia ruchowe

Aktywność ruchowa jest nieodzownym elementem zarówno fizycznego, jak i psychicznego rozwoju dziecka. Zabawy ruchowe są jedną z ulubionych form spędzania przez dzieci czasu wolnego, oprócz tego pełnią funkcję terapeutyczną. Udział w nich wzbogaca osobowość dziecka, rozwija sferę emocjonalną, doskonali sprawność fizyczną i przede wszystkim sprawia dzieciom wiele radości
i satysfakcji. Dlatego nie może ich zabraknąć w procesie wychowywania dzieci.

Zajęcia szachowe

Nauka gry w szachy stwarza uczniom nieograniczone możliwości wykazania inicjatyw, ćwiczy pamięć, koncentruje uwagę, a ponad to inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego myślenia. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

„Potyczki matematyczne” i Klub Małego Gracza

Celem głównym zajęć jest wszechstronny rozwój uczniów poprzez zaangażowanie ich w różnego rodzaju gry i zadania, wymagające logicznego myślenia i kreatywności. Zajęcia są odpowiedzią na naturalną potrzebę zabawy u dzieci, aktywne i rozwijające spędzanie wolnego czasu, integrację uczniów.

Skip to content