Z życia świetlicy

Nauka w świetlicy

Podczas zajęć w świetlicy jest czas nie tylko na zabawę ale również na naukę i rozwijanie swoich zainteresowań. Prócz odrabiania zadania domowego prowadzone są miedzy innymi takie zajęcia jak: omnibus ortograficzny, czytanie na dywanie, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się czy zajęcia matematyczne.

Manualne zajęcia świetlicowe

Zajęcia manualne to jedna z form wszechstronnego rozwoju dziecka. Poprzez wykorzystanie różnorodnych technik prac plastyczno- technicznych pomaga dzieciom tworzyć. Dzieci poprzez wykonywanie różnych czynności doskonalą swoje umiejętności manualne oraz ruchowe. Na zajęciach świetlicowych nasi uczniowie prócz standardowych materiałów plastycznych (farb, plasteliny, kredek, bibuły, itd.) mają do dyspozycji również niekonwencjonalne materiały takie jak np. koraliki pyssla lub piasek kinetyczny.

Zajęcia ruchowe

Aktywność ruchowa jest nieodzownym elementem zarówno fizycznego, jak i psychicznego rozwoju dziecka. Zabawy ruchowe są jedną z ulubionych form spędzania przez dzieci czasu wolnego, oprócz tego pełnią funkcję terapeutyczną. Udział w nich wzbogaca osobowość dziecka, rozwija sferę emocjonalną, doskonali sprawność fizyczną i przede wszystkim sprawia dzieciom wiele radości
i satysfakcji. Dlatego nie może ich zabraknąć w procesie wychowywania dzieci.

Zajęcia szachowe

Nauka gry w szachy stwarza uczniom nieograniczone możliwości wykazania inicjatyw, ćwiczy pamięć, koncentruje uwagę, a ponad to inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego myślenia. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

„Potyczki matematyczne” i Klub Małego Gracza

Celem głównym zajęć jest wszechstronny rozwój uczniów poprzez zaangażowanie ich w różnego rodzaju gry i zadania, wymagające logicznego myślenia i kreatywności. Zajęcia są odpowiedzią na naturalną potrzebę zabawy u dzieci, aktywne i rozwijające spędzanie wolnego czasu, integrację uczniów.