Ubezpieczenie 2018/2019

Przypominamy o nowych zasadach ubezpieczenia dzieci. Ubezpieczenie uczniów szkoły obowiązuje od 7.09.2018 do 6.09.2019 r. Rodzic samodzielnie wpłaca składkę w wybranym wariancie ubezpieczenia. Jeżeli uiści opłatę do końca września, ochrona obowiązuje od 7 września 2018, jeżeli później od następnego dnia po opłaceniu. Dziecko można ubezpieczyć w każdym momencie roku szkolnego.

PŁATNOŚĆ MOŻE BYĆ DOKONANA TYLKO PRZEZ PRZELEW BANKOWY.


PDF ICO Procedura przystąpienia do ubezpieczenia dla uczniów SP39 w Chorzowie
PDF ICO Szczegółowe warunki ubezpieczenia
PDF ICO Tabela uszczerbków NNW


Więcej szczegółów (w tym druk zgłoszenia szkody) na stronie brokera ubezpieczeniowego: https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/