Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021  w Szkole Podstawowej nr 39 w Chorzowie

(Ze względu na epidemię COVID-19 w kalendarzu wydarzeń szkolnych ujmujemy działania w I okresie)
LP. WYDARZENIE TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA
1. Rozpoczęcia roku szkolnego. Upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września 2020 r. p. Bartoszewska – przywitanie kl.1
2. Zebrania z rodzicami 7 września 2020 r. Wychowawcy
3. Akcja ekologiczne – „Sprzątanie świata” 18 września 2020 r. p. Joanna Elsner
4. Europejski Tydzień Sportu 23-30 września 2020 r. p. S. Klinner-Hadelka,
K. Koźlik
5. Uroczystość pasowania na ucznia klas I październik 2020 r. p. Anna Gierek
6. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2 października 2020 r. p. K. Jabłońska
7. Europejski Dzień Języków Obcych 26 września 2020 r. p. U. Dukalska, p. S. Witek
8. Dzień Edukacji Narodowej

(dzień wolny od zajęć dyd. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

Występ dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z okazji Dnia Nauczyciela

14 października 2020 r.

14 października 2020 r.

p. E. Świerc-Gałęcka
9. Dzień Wszystkich Świętych (dzień wolny) 1 listopada 2020
10. Akcja #Szkoła Pamięta 1 listopada 2020 Ks. Szymon Resiak
11. Święto Niepodległości (dzień wolny)
Obchody święta
11 listopada 2020 r. D. Jakubczak
12. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2020 r. ks. Szymon Resiak
13. Szkolne mikołajki 6 grudnia 2020 r p. S. Klinner-Hadelka.
P. K. Koźlik
14. Jasełka i wigilie klasowe 22 grudzień 2020 r. p. B. Borys, ks. Sz. Resiak
15. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 – 3.01.2021 r.
16. Święto Trzech Króli (dzień wolny) 6 stycznia 2021
17. Konferencja klasyfikacyjna – klasyfikacja śródroczna 25 stycznia 2021 r.
18. Zebrania z rodzicami 26, 27 stycznia 2021 r. Forma hybrydowa
19. Ferie zimowe 1.02.2021 – 14.01.2021 r. ZMIANA DATY – na styczeń 2020!
Skip to content