Działalność innowacyjna

WYKAZ DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH REALIZOWANYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W CHORZOWIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

LP TYTUŁ INNOWACJI /
PRZEDMIOT, ZAJĘCIA
AUTOR/REALIZATOR KLASA / ILOŚĆ UCZNIÓW
1. „Zabawy plastyczne” – zajęcia plastyczne w ramach godziny dyrektorskiej Teresa Szczęsny kl. 4a
2. Międzynarodowy Projekt Emocje – w ramach pracy świetlicy Karina Nowak
Małgorzata Owca
2a
3. „Easy English – łatwy angielski”. Zajęcia pogłębiające znajomość gramatyki angielskiej i doskonalące umiejętność reagowania językowego . Urszula Dukalska 7a – 4 uczniów

7b – 6 uczniów

4. Grunt to dobre zachowanie – w ramach zajęć z wychowawcą. Dorota Gryglewska
Marzena Szymczak
7b
5. „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III Ewelina Świerc-Gałęcka
Anna Gierek
3a
1a
6. Z kulturą mi do twarzy – ogólnopolski projekt edukacyjny Ewelina Świerc-Gałecka 3a
7. Aktywni i zdrowi -wielokulturowi. Ewelina Świerc-Gałecka 3a
8. Kawiarenka literacka – Nie klikam lecz czytam. Julia Szeja
Sonia Witek
kl.7
9. Matematyka wokół nas. Monika Bartoszewska Klasa 2 a
10. Podróże nie tylko matematyczne Katarzyna Jabłońska Klasy 6 i 7
11. Matematyka – czas na TIKa Katarzyna Jabłońska Klasy 6

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

LP TYTUŁ INNOWACJI /
PRZEDMIOT, ZAJĘCIA
AUTOR/REALIZATOR KLASA / ILOŚĆ UCZNIÓW
1. Nowe media w sztuce Teresa Szczęsny 8a
2. Aktywni i zdrowi. Profesjonalni ekolodzy Ewelina Świerc-Gałecka,
Anna Gierek
2a, 3a
3. Zajęcia szachowe dla uczniów klasy drugiej i trzeciej. Kamil Koźlik,
Anna Gierek
1a, 2a, 3a
4. Akademia młodych odkrywców Marzena Szymczak 1a, 2a, 3a, 5a, 5b
5. Podróże nie tylko matematyczne Katarzyna Jabłońska 6a, 6b
6. Matematyczne sketchnotki Katarzyna Jabłońska 8a, 8b
7. Bliżej kina Anna Sucheka-Wójcik 5a, 5b

 

Skip to content