Programy i projekty

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW OGÓLNOPOLSKICH, WOJEWÓDZKICH i POWIATOWYCH REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

L.p

Nazwa programu

Organizator

Szkolny koordynator

O programie/projekcie

1. Być jak Ignacy

VIII edycja programu edukacyjnego dla szkół podstawowych.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Joanna Elsner Promocja nauki wśród rówieśników, zdobywanie wiedzy z interesujących dziedzin naukowych i poznanie wybitnych, polskich naukowców.

2.

Projekt „Upowszechniania Sportu Dzieci i Młodzieży” Polski Związek Rugby i Ministerstwo Sportu i Turystyki Stella Koniusz W ramach  projektu w naszej szkole prowadzone są:

– zajęcia sportowe z rugby w wymiarze 16 godzin (godzina lekcyjna) w miesiącu zapoznając dzieci z podstawowymi zasadami gry, wdrażając do rywalizacji i starając się zachęcić najbardziej zaangażowanych do podjęcia treningów w pobliskich klubach rugby.

– aktywny udział naszych uczniów w turniejach międzyszkolnych oraz turniejach eliminacyjnych i półfinałowych realizowanych w ramach Szkolnej Ligi Rugby TAG szkół podstawowych,  jak i regionalnych turniejach dzieci i młodzieży.

3.

Ogólnopolski projekt edukacyjny

LEPSZA SZKOŁA

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Katarzyna Jabłońska Cel: podniesienie wyników nauczania, wyników z egzaminu ósmoklasisty z matematyki

W ramach projektu w ciągu roku szkolnego nauczyciel przeprowadza trzy testy:

 • Sesja 1 – test na wejście,
 • Sesja 2 – test w połowie roku,
 • Sesja 3 – test całoroczny.

4.

Program wychowawczo-edukacyjny „Szkoła dobrych praktyk” Centrum Edukacji Obywatelskiej Anna Suchecka-Wójcik Realizacja edukacji filmowej z wykorzystaniem filmów krótkometrażowych w ramach zajęć świetlicowych i na lekcjach języka polskiego

5.

Program WFzAWF AWF Warszawa Anna Gierek Ewelina Świerc-Gałęcka Dodatkowe zajęcia sportowe aktywizujące, poprawa kondycji fizycznej. Przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

6.

Program edukacyjny „Bezpieczne życie”

Klasy 2

UM Chorzów Anna Gierek-koordynator programu Celem programu jest upowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacji zagrożenia, które mogą się zdarzyć w okolicy domu, szkoły lub podczas wakacji.

7.

„Świetliczaki na tropie” –

IV edycja

Dwumiesięcznik „Świetlica
w szkole”
Cele projektu:

 • uwrażliwienie dziecina piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
 • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
 • kształtowanie aktywności i umiejętności współpracy.

8.

„Z ekologią na Ty” –

III edycja

Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrołęce pod patronatem MEiN Cele projektu:

 • doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych;
 • kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń;
 • utrwalanie proekologicznych postaw.

9.

„Europa i Ja” –

III edycja

Szkoła Podstawowa

w Bochotnicy pod patronatem MEiN;

Cele projektu:

 • przybliżenie wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie;
 • rozwijanie zainteresowań kulturą innych państw;
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

10.

„Zachowaj trzeźwy umysł” Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych – Poznań Małgorzata Owca Cele kampanii edukacyjnej:

 • promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

11.

„Trzymaj formę” Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Małgorzata Owca

Kamil Koźlik

Cele programu:

 • edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin;
 • promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

12.

Program „Laboratoria Przyszłości” MEiN Ewa Łubkowska-Baszczak
 • budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

 • połączenie zdobywania wiedzy z empirycznymi doświadczeniami, zabawą i przygodą,

 • zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi,

 • odkrywanie i rozwój talentów oraz pasji uczniów,

 • rozwój merytoryczny nauczycieli.

13.

Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole” Polski Związek Szachowy Kamil Koźlik Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

 

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW OGÓLNOPOLSKICH,  WOJEWÓDZKICH i POWIATOWYCH REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

L.p

Nazwa programu

Organizator

Szkolny koordynator

O programie/projekcie

1.

Projekt z ZUS ZUS Danuta Jakubczak Propagowanie idei ubezpieczeń społecznych

2.

Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat. Uniwersytet Dzieci Monika Bartoszewska Wzbogacenie oferty edukacyjnej, rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych

3.

Być jak Ignacy „Zostań ambasadorem nauki” VII edycja programu edukacyjnego dla szkół podstawowych. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Joanna Elsner Promowanie nauki, zdobywanie wiedzy z interesujących dziedzin naukowych i poznanie wybitnych, polskich naukowców.

4.

Projekt „Upowszechniania Sportu Dzieci i Młodzieży” Polski Związek Rugby i Ministerstwo Sportu i Turystyki Stella Koniusz zajęcia sportowe z rugby dla uczniów wszystkich roczników, aktywny udział w turniejach międzyszkolnych w ramach Szkolnej Ligi Rugby TAG szkół podstawowych,

5.

Ogólnopolski projekt edukacyjny

LEPSZA SZKOŁA

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Katarzyna Jabłońska Podniesienie wyników nauczania z matematyki i wyników z egzaminu ósmoklasisty.

6.

Program Junior-Edu-Żywienie MEiN

Ministerstwo Zdrowia

SGGW

Katarzyna Jabłońska Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych w całej Polsce.

7.

Program edukacyjny „Bezpieczne życie” UM Chorzów Anna Gierek-koordynator programu

Ewelina Świerc-Gałęcka

Upowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacji zagrożenia, które mogą się zdarzyć w okolicy domu, szkoły lub podczas wakacji.

10.

„Świetliczaki na tropie” – III edycja Dwumiesięcznik „Świetlica
w szkole”
Karina Nowak,

wychowawcy świetlicy

Cele projektu:

 • uwrażliwienie dziecina piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
 • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
 • kształtowanie aktywności i umiejętności współpracy.

11.

„Z ekologią na Ty” –

II edycja

Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrołęce pod patronatem MEiN Weronika Landkocz, wychowawcy świetlicy Cele projektu:

 • doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych;
 • kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń;
 • utrwalanie proekologicznych postaw.

12.

„Europa i Ja” –

II edycja

Szkoła Podstawowa

w Bochotnicy pod patronatem MEiN;

Małgorzata Owca, wychowawcy świetlicy Cele projektu:

 • przybliżenie wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie;
 • rozwijanie zainteresowań kulturą innych państw;
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

13.

„Zachowaj trzeźwy umysł” Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych – Poznań Małgorzata Owca Promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

14.

„Trzymaj formę” Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Małgorzata Owca

Kamil Koźlik

Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin. Promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

15.

Program „Laboratoria Przyszłości” MEiN Ewa Łubkowska-Baszczak

Ewelina Świerc-Gałęcka

 • wzbogacenie bazy szkoły,

 • wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych,

 • budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

 • zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi,

 • popularyzacja praktycznych rozwiązań i umiejętności niezbędnych w kształtowaniu młodego pokolenia na miarę XXI w.

16.

„Edukacja przez Szachy w Szkole” Polski Związek Szachowy Anna Gierek, Kamil Koźlik Zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

17.

Program Aktywny powrót do szkoły WFzAWF AWF Warszawa Ewelina Świerc-Gałęcka

Anna Gierek

Dodatkowe zajęcia sportowe aktywizujące, poprawa kondycji fizycznej po okresie pandemii. Przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW OGÓLNOPOLSKICH,  WOJEWÓDZKICH i POWIATOWYCH REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

LP.

Nazwa programu

Organizator

Szkolny koordynator

O programie/projekcie

1.

Szachy w szkole Polski Związek Szachowy Anna Gierek Rozwój umiejętności szachowych w klasie II

2.

Klub szkół UNICEF Unicef dla każdego dziecka Sonia Witek Tematyka praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, zaangażowanie w działania pomocowe

3.

Projekt „Lepsza Szkoła” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Katarzyna Jabłońska Rozwój kompetencji matematycznych – Sesje z plusem

4.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia kartygrabowskiego.pl Katarzyna Jabłońska Rozwój kompetencji matematycznych – Sesje z plusem

5.

Noc Bibliotek Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Teresa Szczęsny Impreza upowszechniającej czytelnictwo – konkursy, zabawy, projekty.

6.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Kamil Koźlik Realizacja działań w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

7.

Ogólnopolska Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu Małgorzata Owca

Karina Nowak

Realizacja projektów wychowawczo-profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy.

8.

Dzień Bezpiecznego Internetu Polskie Centrum Programu Safer Internet Grażyna Ormiańska Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w sieci.

9.

VI edycji programu Być jak Ignacy Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza Joanna Elsner Program przybliża naukę przez zabawę i projekt.

10.

Ogólnopolski program -Uniwersytet Dzieci w klasie Fundacja Uniwersytet Dzieci, Kraków Monika Bartoszewska Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?

Rozwijanie kompetencji społecznych. Wzmocnienie umiejętności nawiązywania relacji z innymi, empatii i świadomości własnych emocji.

11.

BohaterON – włącz historię! Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria Wrocław

Fundacja Rosa
Fu

Joanna Stanowska Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

12.

Wiem i działam Polska Akcja Humanitarna

Toruń

Joanna Stanowska Celem programu jest wprowadzenie w zagadnienia pomocy humanitarnej, globalnych współzależności oraz działalności Polskiej Akcji Humanitarnej.

13.

Godziny Wychowawcze ze Światem Polska Akcja Humanitarna

Toruń

Joanna Stanowska Program oparty jest na całorocznym cyklu zajęć,które oparte są na zgłębianiu wyzwań współczesnego świata. Kształtuje postawy takie jak: empatia,otwartość, osobiste zaangażowanie i umiejętność współpracy.

14.

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 GRUDNIA 1981- PAMIĘTAMY” U. Bauer Śląski Kurator Oświaty, NSZZ Solidarność, IPN w Katowicach, Stowarzyszenie Dumni z Polski Danuta Jakubczak Celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

15.

Ogólnopolski program -Uniwersytet Dzieci w klasie. Matematyka – kto w pracy mierzy, liczy waży Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie Anna Gierek Zastosowanie matematyki w różnych zawodach. Trening projektowania, wyobraźni przestrzennej oraz odmierzania składników.

16

Filtrujemy dla Bałtyku Brita Group, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Anna Gierek Program ekologiczny w ramach którego dzieci mogą lepiej poznać Bałtyk

17.

Program edukacyjny „Bezpieczne życie” Urząd Miasta Chorzów,

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Anna Gierek /

Monika Bartoszewska

Upowszechnienie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożeń w klasach II i III

18.

Razem o migracjach w ramach projektu „Globalna szkoła” Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Marzena Szymczak Rozmowa o problemie uchodźców, oraz o migracjach jako elemencie naszej codzienności, ukazanie wędrówki młodych Polaków i zaznajomienie z życiem za granicami kraju.

19.

Razem dla klimatu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Marzena Szymczak Poszerzenie wiedzy o zmianie klimatu, oraz skutkach. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, rozumienia globalnych współzależności, wyznaczania celów i współpracy w grupie.

20.

Gramy Zmysłami – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Beata Pinkiewicz-Gara, Joanna Błaszczyńska, Katarzyna Demendecka, Ewelina Świerc-Gałęcka Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” to innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

21.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ”Europa i ja”. Szkoła Podstawowa w Bochotnicy. Wychowawcy świetlicy Celem projektu jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów znajdujących się
w Europie.

22.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z ekologią na Ty”. Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrołęce. Wychowawcy świetlicy Cele projektu:

– Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.

– Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów

i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.

– Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych

i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

23.

Akcja informacyjno – edukacyjna „Wirusoochrona”. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląskie Kuratorium Oświaty. Wychowawcy świetlicy Celem akcji jest wzmocnienie działań przeciwepidemicznych oraz propagowanie podstawowych zasad higieny.

24.

II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego

„Świetliczaki na tropie … zagadek”.

Redakcja dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”. Wychowawcy świetlicy Cele projektu:

• wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;

• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

• rozwijanie zdolności manualnych ucznia.

 

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW OGÓLNOPOLSKICH,  WOJEWÓDZKICH i POWIATOWYCH REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

L.p. Nazwa programu Organizator Szkolny koordynator  O programie/projekcie
1. Szachy w szkole Polski Związek Szachowy Kamil Koźlik Rozwój umiejętności szachowych w klasach I-III
2. Klub szkół UNICEF Unicef dla każdego dziecka Monika Bartoszewska, Sonia Witek Tematyka praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, zaangażowanie w działania pomocowe
3. Z kulturą mi do twarzy – ogólnopolski projekt edukacyjny Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan i Monika Dobrołowicz, Mariusz Berkowski Ewelina Świerc-Gałęcka Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
4. Akcja Zaczytani.org Fundacja Zaczytani.org Teresa Szczęsny Zbiórka książek dla bibliotek w szpitalach oraz placówkach opiekuńczych i pomocowych.
5. Noc Bibliotek Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Teresa Szczęsny Zorganizowane imprezy upowszechniającej czytelnictwo – konkursy, zabawy, projekty.
6. Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja” Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka

Integrative Saturday School in Bristol

Karina Nowak,
Małgorzata Owca
Realizacja działań w zakresie pięciu modułów: Kreatywność, Wyobraźnia, Moc słów, Równość, Odwaga.
7. Czytam z Klasą – Lekturki spod chmurki – ogólnopolski program czytania lektur. Honorata Szanecka

Szkoła Podstawowa w Klonowie „Mała Szkoła”

Ewelina Świerc-Gałęcka Projekt wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
8. Ogólnopolski projekt #Zaprojektuj Przyszłość Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania Monika Bartoszewska,
Anna Gierek,
Ewelina Świerc-Gałęcka,
Karina Nowak
Nauka podstaw programowania i rozwój umiejętności cyfrowych w praktyce uczniów i nauczycieli
9. Ogólnopolska Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu Karina Nowak Realizacja projektów wychowawczo-profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy.
10. Ogólnopolski program Uniwersytetu Dzieci w Klasie: Matematyka z klasą. Ile matematyki jest wokół nas? Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie Monika Bartoszewska Poznawanie zastosowania matematyki w architekturze, projektowaniu mody, dietetyce, ekonomii i logistyce. Motywem przewodnim cyklu lekcji matematycznych będzie sport.
11. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Kamil Koźlik Realizacja działań w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
12. Projekt „Lepsza Szkoła” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Katarzyna Jabłońska Rozwój kompetencji matematycznych – Sesje z plusem
13. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia kartygrabowskiego.pl Katarzyna Jabłońska Akcja edukacyjna związana z utrwalaniem tabliczki mnożenia – konkursy, zadania ogólnoszkolne.
14. Dzień Bezpiecznego Internetu Polskie Centrum Programu Safer Internet Grażyna Ormiańska Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w sieci.

 

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW OGÓLNOPOLSKICH, WOJEWÓDZKICH i POWIATOWYCH REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

L.p. Nazwa programu Organizator Szkolny koordynator O programie/projekcie
1. Szachy w szkole Polski Związek Szachowy Kamil Koźlik i Anna Gierek Rozwój umiejętności szachowych w klasach I-III
2. Filmoteka szkolna. Akcja! Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Anna Suchecka-Wójcik Realizacja projektów o tematyce filmowej, sprawozdanie z opisem działań.
3. Klimat to temat! Perspektywa kobiet – Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Marzena Szymczak Program edukacji globalnej dotyczący zagadnienia zmiany klimatu
4. Bakcyl – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży – Fundacja: Warszawski Instytut Bankowość Marzena Szymczak Warsztaty na temat podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów
5. Noc Bibliotek Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Teresa Szczęsny Zorganizowane imprezy upowszechniającej czytelnictwo – konkursy, zabawy, projekty.
6. Młodzi głosują Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Danuta Jakubczak Organizacja i przeprowadzenie demokratycznych wyborów parlamentarnych i prezydenckich
7. Program „Bezpieczne życie” dla klas II chorzowskich szkół Urząd Miasta Chorzów

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Anna Gierek Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach różnych zagrożeń, spotkania z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską.
8. Mały miś w świecie wielkiej literatury

(projekt w świetlicy szkolnej)

Wydawnictwo MAC Dorota Gontarz

Karina Nowak

Całoroczny projekt czytelniczy.

Moduły: – Czytający uczniowie

– Misiowy wolontariat

– Play with Little Teddy Bear

– Dzień Pluszowego Misia

– Mały Miś i prawa dziecka

– Bezpieczni z Małym Misiem

– Zmisiowany dzień matematyki

– Mali przedsiębiorcy

9. Czytam z Klasą – Lekturki spod chmurki – ogólnopolski program czytania lektur. Honorata Szanecka

Szkoła Podstawowa w Klonowie „Mała Szkoła”

Ewelina Świerc-Gałęcka Projekt wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
10. Akademia Bezpiecznego Puchatka MGD MWS Spólka z o.o. w Wadowicach we współpracy z Wydziałami Komendy Głównej Policji

 

Monika Bartoszewska

 

Tematyka związana z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.
11. Ogólnopolski projekt Zaprojektuj Przyszłość Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania Monika Bartoszewska,

Anna Gierek,

Ewelina Świerc-Gałęcka

Nauka podstaw programowania i rozwój umiejętności cyfrowych w praktyce uczniów i nauczycieli
12. Ogólnopolska Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu Karina Nowak Realizacja projektów wychowawczo-profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy.
13. Ogólnopolski program Uniwersytetu Dzieci w Klasie: Matematyka z klasą. Ile matematyki jest wokół nas? Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie Anna Gierek Poznawanie zastosowania matematyki w architekturze, projektowaniu mody, dietetyce, ekonomii i logistyce. Motywem przewodnim cyklu lekcji matematycznych będzie sport.
14. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Kamil Koźlik Realizacja działań w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
15. Projekt „Lepsza Szkoła”

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Katarzyna Jabłońska

Bogumiła Hamróz

Rozwój kompetencji matematycznych – Sesje z plusem
16. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia kartygrabowskiego.pl Katarzyna Jabłońska Akcja edukacyjna związana z utrwalaniem tabliczki mnożenia – konkursy, zadania ogólnoszkolne.
17. BohaterON

ogólnopolska kampania o tematyce historycznej

Fundacja ROSA,

Fundacja SENSORIA, Instytut Pamięci Narodowej

Joanna Stanowska Upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, wysyłanie kartek powstańcom.

 

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW OGÓLNOPOLSKICH, WOJEWÓDZKICH i POWIATOWYCH REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p. Nazwa programu Organizator Szkolny koordynator O programie/projekcie
 

1.

Aktywna Tablica

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Monika Kassner Wykorzystanie TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) na różnych zajęciach przedmiotowych.

Udział w międzyszkolnej sieci szkół realizujących program.

2. Filmoteka szkolna. Akcja! Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Anna Suchecka-Wójcik Realizacja projektów o tematyce filmowej, sprawozdanie z opisem działań.
3. Klimat to temat!

program edukacyjny dotyczący zmiany klimatu i wyzwań globalnych

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Marzena Szymczak Przeprowadzenie zajęć o klimacie na różnych lekcjach przedmiotowych.

Przeprowadzenie debat dotyczących tematyki klimatycznej.

4. Szkoła tolerancji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Marzena Szymczak

 

Zorganizowanie Dnia Tolerancji w szkole.

Przeprowadzenia zajęć lekcyjnych z uczniami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w Programie przez Organizatora.

Debata oksfordzka nt. patriotyzmu w kontekście tolerancji.

5. Noc Bibliotek Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Justyna Kuliś Zorganizowane imprezy upowszechniającej czytelnictwo – konkursy, zabawy, projekty.
6. Samorządy mają głos Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Danuta Jakubczak Organizacja i przeprowadzenie demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego.
7. BohaterOn

ogólnopolska kampania o tematyce historycznej

Fundacja ROSA,

Fundacja SENSORIA, Instytut Pamięci Narodowej

 

Joanna Stanowska

 

Upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, wysyłanie kartek powstańcom.
8. Ogólnopolski Projekt “Klimatyczna Klasa 1-3”

 

Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie Anna Gierek

 

 

Realizacja i udokumentowanie przeprowadzonych zajęć na temat zmian klimatycznych i ochrony klimatu oraz przygotowanie pracy konkursowej.
9. Program „Bezpieczne życie” dla klas II chorzowskich szkół Urząd Miasta Chorzów

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Anna Gierek Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach różnych zagrożeń, spotkania z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską.
10. Mały miś w świecie wielkiej literatury

(projekt w świetlicy szkolnej)

Wydawnictwo MAC Patrycja Kirchniawy Całoroczny projekt czytelniczy.

Moduły: Mały Miś uczy samodzielności, 100-lecie Niepodległości, warsztaty kulinarne z Małym Misiem, Kuferek Kreatywności Małego Misia, Misiowe aktywności sportowe.

11. Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy.” Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Patrycja Kirchniawy Realizacja zadań konkursowych przez cały rok, np. „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”, „Karnawał w szkole”,„Tradycje Świąt Wielkanocnych”, „Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej”, „Savoir vivre w szkole”
12. Ogólnopolska Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu Karina Nowak Realizacja projektów wychowawczo-profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy.
13. Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic” Urząd Miasta Chorzów Piotr Lewicki działania profilaktyczne mające za zadanie propagować ideę fair play oraz kształcić umiejętności związane z przeciwdziałaniem agresji w sporcie, na stadionach i w szkole.
15. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia kartygrabowskiego.pl Bogumiła Hamróz Akcja edukacyjna związana z utrwalaniem tabliczki mnożenia – konkursy, zadania ogólnoszkolne.

 

Skip to content