Harmonogram zebrań i konsultacji

Harmonogram zebrań z rodzicami  w Szkole Podstawowej nr 39
w Chorzowie  w roku szkolnym 2023/2024

 

1. 11.09.2023 r. – przedstawienie organizacji roku szkolnego

– wybory Klasowych Rad Rodziców, `

– zapoznanie z Ocenianiem Wewnętrznym, Statutem, wymaganiami edukacyjnymi

– sprawy bieżące: ubezpieczenie, dziennik elektroniczny, wypożyczanie podręczników, obowiązujący strój szkolny, kalendarz roku szkolnego, obowiązki uczniów i rodziców

2. 27.11.2023 – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– bieżące sprawy klasowe

– sprawy bieżące: informacje o działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły

– możliwość konsultacji z nauczycielami szkoły

3. 13.05.2024 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– informacja dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec roku szk.

– sprawy bieżące: informacje o działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły

W trakcie roku szkolnego wychowawca może zorganizować dodatkowe zebrania z rodzicami zgodnie z aktualnymi potrzebami. Zawiadamia o tym rodziców klasy.

W trakcie roku szkolnego rodzice mają możliwość przeprowadzania indywidualnych rozmów z nauczycielami na terenie szkoły w ramach wyznaczonych konsultacji. Konieczny jest wcześniejszy kontakt z nauczycielem przez dziennik Librus.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI – harmonogramem na stronie internetowej szkoły (Zakładka – RODZICE) oraz w gablocie przy wejściu do szkoły.

Terminy zebrań mogą ulec zmianom, ostateczny termin zebrania jest zawsze przekazywany przez wychowawców klas. Wychowawca zgodnie z potrzebami ustala w danym miesiącu zebranie z rodzicami lub konsultacje. Rodzice mają możliwość przeprowadzania rozmów indywidualnie z nauczycielami na terenie szkoły lub online w terminach konsultacji.

Klasa

Wychowawca

Sala

1a

Anna Gierek

7

2a

Monika Bartoszewska

8

2b

Beata Borys

20

3a

Ewelina Świerc-Gałęcka

11

4a

Joanna Elsner

14

5a

Sonia Witek

10

5b

Julia Lorent-Szeja

18

6a

Teresa Szczęsny

9

7a

Katarzyna Jabłońska

12

 

 

 

TERMINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI – I okres 2023/2024

 

NAUCZYCIEL

przedmiot

poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Anna Suchecka-Wójcik

Dyrektor

Wychowawca świetlicy

15.00-16.00

2.

Anna Gierek

Edukacja wczesnoszkolna

7.30-8.00

7.30-8.00

3.

Ewelina Świerc-Gałęcka

Edukacja wczesnoszkolna

7:30-8:00

7:20-7:50

4.

Monika Bartoszewska

Edukacja wczesnoszkolna

7.30-8.00

7.30-8.00

5.

Beata Borys

Edukacja wczesnoszkolna

13.40-14.10

13.40-14.10

6.

Julia Lorent-Szeja

Język polski

13.25-14.25

7.

Barbara Bugdoł

Język polski

15:15-16:15

8.

Katarzyna Jabłońska

Matematyka

15.15-16.15

9.

Danuta Jakubczak

Historia, WOS

14-30-15.30

10.

Urszula Dukalska

j. angielski, logopeda

14.30-15.30

11.

Sonia Witek

j. angielski, j. niemiecki, biblioteka

14.30-15.30

12.

Teresa Szczęsny

Plastyka, technika, biblioteka

13.30-14.30

13.

Joanna Elsner

Biologia, przyroda

15.15-16.15

14.

Kamil Koźlik

Wychowanie fizyczne

11.40-12.10

13.25-13.55

15.

Stella Koniusz

Wychowanie fizyczne

07:30-08:00

07:30-08:00

16.

Małgorzata Owca

Kierownik świetlicy, pedagog

9.15-9.45

14.00-14.30

17.

Weronika Klimek

Wychowawca świetlicy

10.35-11.35

18.

Karina Nowak

Wychowawca świetlicy

8.50-9.50

19.

Magdalena Korkus

Wychowawca świetlicy, pedagog spec.

12.00-13.00

20.

Agnieszka Król

Psycholog

11.30-12.00

7.15-7.45

21.

Zbigniew Kukuła

Nauczyciel wspomagający

13.25-14.25

22.

Ks. Łukasz Walaszek

Religia

14.30-15.15

23.

Dorota Gryglewska

Nauczyciel wspomagający

8.30-9.30

Nauczyciele zatrudnieni w wymiarze poniżej ½ etatu – 2 godziny w miesiącu

24.

Aleksandra Hyla

Muzyka

13.25 – 13.55 co tydzień, s.9

25.

Ewa Łubkowska-Baszczak

Geografia

14.30 – 15.00
co tydzień; s. 12

26.

Weronika Landkocz

Wychowawca świetlicy

15.00-15.30

27.

Sabina Rosińska

Wychowawca świetlicy

15.00-15.30

28.

Grażyna Piotrowska

Zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców indywidualne ustalenia z nauczycielem

29.

Anna Błeszyńska

30.

Lucyna Münzer

31.

Iwona Wardzichowska

 

Skip to content