Harmonogram zebrań i konsultacji

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2019/20

Lp. Data Uwagi
1. 9.09.2019 r. – przedstawienie organizacji roku szkolnego

– wybory Klasowych Rad Rodziców, `

– zapoznanie z Ocenianiem Wewnętrznym, Statutem, wymaganiami edukacyjnymi

– przedstawienie zmian w prawie oświatowym

– wnioski z podsumowania pracy szkoły w roku szk. 2018/2019

– sprawy bieżące: ubezpieczenie, dziennik elektroniczny, zaopatrzenie w podręczniki, obowiązujący strój szkolny, harmonogram zebrań z rodzicami, terminy konferencji klasyfikacyjnych, obowiązki uczniów i rodziców

2. 18.11.2019 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– sprawy bieżące: informacje o działalności dydaktycznej  i wychowawczej szkoły

– Próbne Egzaminy Ósmoklasisty

3. 8/9.01.2020 r. – informacje o wynikach klasyfikacji za I okres

– analiza realizacji obowiązku szkolnego

– sprawy bieżące dotyczące pracy klasy i szkoły

4. 30.03.2020 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– osiągnięcia uczniów w konkursach

– zapoznanie rodziców klas ósmych z procedurami organizowania  egzaminu gimnazjalnego

– sprawy bieżące

5. 18.05.2019 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– informacja dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec roku szk.

– rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

– wstępne podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

UWAGA:

  • terminy zebrań mogą ulec nieznacznym zmianom, ostateczny termin zebrania jest zawsze przekazywany przez wychowawców klas,
  • rodzice mają możliwość przeprowadzania rozmów indywidualnie z nauczycielami w terminach określonych w „Harmonogramie konsultacji dla rodziców” m.in. poprzez dziennik Librus

 

Klasa Wychowawca Sala
1a Monika Bartoszewska 8
2a Ewelina Świerc-Gałęcka 11
3a Anna Gierek 7
5a Urszula Dukalska 15
5b Danuta Jakubczak 13
6a Julia Lorent-Szeja 9
6b Marzena Szymczak 10
8a Teresa Szczęsny 9
8b Joanna Stanowska 18