Harmonogram zebrań i konsultacji

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2018/19

Lp. Data Uwagi
1. 10.09.2018 r. – przedstawienie organizacji roku szkolnego

– wybory Klasowych Rad Rodziców, `

– zapoznanie z WSO, Statutem, wymaganiami edukacyjnymi

– przedstawienie zmian w prawie oświatowym

– wnioski z podsumowania pracy szkoły w roku szk. 2017/2018

– sprawy bieżące: ubezpieczenie, dziennik elektroniczny, zaopatrzenie w podręczniki, obowiązujący strój szkolny, harmonogram zebrań z rodzicami, terminy konferencji klasyfikacyjnych, obowiązki uczniów i rodziców

2. 19.11.2018 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– sprawy bieżące: informacje o działalności dydaktycznej  i wychowawczej szkoły

– Próbne Egzaminy Ósmoklasisty i po III klasie gimnazjum

3. 15/16.01.2019 r. – informacje o wynikach klasyfikacji za I okres

– analiza realizacji obowiązku szkolnego

– sprawy bieżące dotyczące pracy klasy i szkoły

4. 1.04.2019 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– osiągnięcia uczniów w konkursach

– zapoznanie rodziców klas III Gim. i 8 SP z procedurami organizowania  egzaminu gimnazjalnego

– sprawy bieżące

5. 13.05.2019 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– informacja dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec roku szk.

– informacje dla klas III o elektronicznym naborze do szkół  ponadgimnazjalnych

– wstępne podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

UWAGA:

  • terminy zebrań mogą ulec nieznacznym zmianom, ostateczny termin zebrania jest zawsze przekazywany przez wychowawców klas,
  • rodzice mają możliwość przeprowadzania rozmów indywidualnie z nauczycielami w terminach określonych w „Harmonogramie konsultacji dla rodziców”

 

Klasa Wychowawca Sala
1a Ewelina Świerc-Gałęcka 6
2a Anna Gierek 7
4a Karolina Pietryga 8
4b Danuta Jakubczak 13
5a Maria Mega 14
5b Adam Porwoł 12
7a Teresa Szczęsny 9
7b Monika Kassner 20
8a Marzena Szymczak 10
8b Julia Lorent-Szeja 11
8c Joanna Stanowska 18
3a Gim. Sonia Witek 15