Harmonogram zebrań i konsultacji

Harmonogram zebrań z rodzicami w SP nr 39
w roku szkolnym 2021/2022

 

1. 6-13. 09.2021 r. – przedstawienie organizacji roku szkolnego

– wybory Klasowych Rad Rodziców, `

– zapoznanie z Ocenianiem Wewnętrznym, Statutem, wymaganiami edukacyjnymi

– zapoznanie z procedurami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii Covid-19

– sprawy bieżące: ubezpieczenie, dziennik elektroniczny, wypożyczanie podręczników, obowiązujący strój szkolny, kalendarz roku szkolnego, harmonogram zebrań z rodzicami, terminy konferencji klasyfikacyjnych, obowiązki uczniów i rodziców

2. 22-25.11.2021

Forma – online

– informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– sprawy bieżące: informacje o działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły

3. 26-27.01.2022 – informacje o wynikach klasyfikacji za I okres

– analiza realizacji obowiązku szkolnego

– sprawy bieżące dotyczące pracy klasy i szkoły

4. 4.04.2022 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– osiągnięcia uczniów, działania szkoły

– procedury egzaminu ósmoklasisty

– sprawy bieżące

5. 16.05.2022 r. KONSULTACJE

– informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– informacja dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec roku szk.

 

Ze względu na zalecane ograniczania spotkania mogą być organizowane w sposób zdalny; preferowany jest kontakt z wychowawcą przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie,

Terminy zebrań mogą ulec zmianom, ostateczny termin zebrania jest zawsze przekazywany przez wychowawców klas. Rodzice mają możliwość przeprowadzania rozmów indywidualnie z nauczycielami na terenie szkoły lub online w terminach umówionych z poszczególnymi nauczycielami m.in. poprzez dziennik Librus.

 

Klasa

Wychowawca

Sala

1a

Ewelina Świerc-Gałęcka

11

2a

Anna Gierek

7

3a

Monika Bartoszewska

8

3b

Monika Bartoszewska

8

4a

Joanna Stanowska

18

5a

Katarzyna Jabłońska

12

7a

Urszula Dukalska

15

7b

Danuta Jakubczak

13

8a

Julia Lorent-Szeja

20

8b

Marzena Szymczak

10

 

Skip to content