Harmonogram zebrań i konsultacji

Harmonogram zebrań z rodzicami w SP nr 39
w Chorzowie
w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Data

Uwagi

1.

7.09.2020 r.

 • przedstawienie organizacji roku szkolnego
 • wybory Klasowych Rad Rodziców,
 • zapoznanie z Ocenianiem Wewnętrznym, Statutem, wymaganiami edukacyjnymi
 • zapoznanie z procedurami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii Covid-19
 • sprawy bieżące: ubezpieczenie, dziennik elektroniczny, wypożyczanie podręczników, obowiązujący strój szkolny, harmonogram zebrań z rodzicami, terminy konferencji klasyfikacyjnych, obowiązki uczniów i rodziców
2.

9.11.2020 r.

 • informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce
 • sprawy bieżące: informacje o działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły
3.

26.01.2021r.

27.01.2021r.

 • informacje o wynikach klasyfikacji za I okres
 • analiza realizacji obowiązku szkolnego
 • sprawy bieżące dotyczące pracy klasy i szkoły
4.

12.04.2021 r.

 • informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce
 • osiągnięcia uczniów, działania szkoły
 • sprawy bieżące
5.

24.05.2021 r.

KONSULTACJE

 • informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce
 • informacja dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec roku szk.

UWAGA:

 • ZE WZGLĘDU NA ZALECANE OGRANICZANIA SPOTKANIA MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE W SPOSÓB ZDALNY; PREFEROWANY JEST KONTAKT Z WYCHOWAWCĄ PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY LUB TELEFONICZNIE,
 • terminy zebrań mogą ulec zmianom, ostateczny termin zebrania jest zawsze przekazywany przez wychowawców klas,
 • rodzice mają możliwość przeprowadzania rozmów indywidualnie z nauczycielami w terminach umówionych z poszczególnymi nauczycielami m.in. poprzez dziennik Librus

 

 

Klasa

Wychowawca

Sala

1a

Anna Gierek

7

2a

Monika Bartoszewska

8

3a

Ewelina Świerc-Gałęcka

11

4a

Katarzyna Jabłońska

12

6a

Urszula Dukalska

15

6b

Danuta Jakubczak

13

7a

Julia Lorent-Szeja

20

7b

Marzena Szymczak

10

 

Skip to content