Harmonogram zebrań i konsultacji

Harmonogram zebrań z rodzicami w SP nr 39
w Chorzowie w roku szkolnym 2022/2023

 

1. 12.09.2022r. – przedstawienie organizacji roku szkolnego

– wybory Klasowych Rad Rodziców, `

– zapoznanie z Ocenianiem Wewnętrznym, Statutem, wymaganiami edukacyjnymi

– sprawy bieżące: ubezpieczenie, dziennik elektroniczny, wypożyczanie podręczników, obowiązujący strój szkolny, kalendarz roku szkolnego, harmonogram zebrań z rodzicami, terminy konferencji klasyfikacyjnych, obowiązki uczniów i rodziców

2. 10.10.2022 Konsultacje
3. 14. 11.2022 – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– sprawy bieżące: informacje o działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły

4. 12.12.2022r. Konsultacje
5. 9.01.2023 – informacje o wynikach klasyfikacji za I okres

– analiza realizacji obowiązku szkolnego

– sprawy bieżące dotyczące pracy klasy i szkoły

6. 20.03.2023 Konsultacje
7. 17.04.2023 r. – informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– osiągnięcia uczniów, działania szkoły

– procedury egzaminu ósmoklasisty

– sprawy bieżące

8. 15.05.2023 r.

5.06.2023

Konsultacje

– informacja o zachowaniu i bieżących wynikach uczniów w nauce

– informacja dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec roku szk.

 

Terminy zebrań mogą ulec zmianom, ostateczny termin zebrania jest zawsze przekazywany przez wychowawców klas. Wychowawca zgodnie z potrzebami ustala w danym miesiącu zebranie z rodzicami lub konsultacje. Rodzice mają możliwość przeprowadzania rozmów indywidualnie z nauczycielami na terenie szkoły lub online w terminach konsultacji.

 

Klasa

Wychowawca

Sala

1a

Monika Bartoszewska

8

1b

Beata Borys

20

2a

Ewelina Świerc-Gałęcka

11

3a

Anna Gierek

7

4a

Sonia Witek

10

4b

Julia Lorent-Szeja

18

5a

Teresa Szczęsny

9

6a

Katarzyna Jabłońska

12

8a

Urszula Dukalska

15

8b

Danuta Jakubczak

13

 

 

 

TERMINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI – II okres 2022/2023

 

ZAPLANOWANE TERMINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW W II OKRESIE 2022/2023
13 lutego 2023, 20 marca 2023, 17 kwietnia 2023, 15 maja 2023, 5 czerwca 2023

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW CO TYDZIEŃ – 60 MINUT (bez tygodnia z konsultacjami dla rodziców).

NAUCZYCIEL

Przedmiot

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Anna Suchecka-Wójcik

Dyrektor

język polski

13.30 – 14.30

2.

Anna Gierek

edukacja wczesnoszkolna

7:30-8:00

7:30-8:00

3.

Ewelina Świerc-Gałęcka

edukacja wczesnoszkolna

7:30-8:00

7:30-8:00

4.

Monika Bartoszewska

edukacja wczesnoszkolna

7.30-8.00

7.30-8.00

5.

Beata Borys

edukacja wczesnoszkolna religia

7.30 – 8.00

13.25 – 13.55

6.

Julia Lorent-Szeja

język polski

14.25 – 15.25

7.

Barbara Bugdoł

język polski

Klasa 6a

12.30-13-30

Klasa 5a

13.30-14.30 (co dwa tygodnie)

8.

Katarzyna Jabłońska

matematyka

14.30-15.30

9.

Danuta Jakubczak

historia, WOS

13.30-14.30

10.

Urszula Dukalska

j. angielski, logopeda

15.25- 16.25

11.

Sonia Witek

j. angielski, j. niemiecki, biblioteka

14.30-15.30

12.

Teresa Szczęsny

plastyka, biblioteka

14.20-15.20

13.

Marzena Szymczak

chemia, technika, EDB

14,35-15,35

14.

Joanna Elsner

biologia, przyroda

14.30-15.30

15.

Kamil Koźlik

wychowanie fizyczne

15.15 – 15.45

13.30 – 14.00

16.

Stella Koniusz

wychowanie fizyczne

07:30-08:00

07:30-08:00

17.

Małgorzata Owca

kierownik świetlicy, pedagog

14.00 – 15.00

18.

Weronika Klimek

wychowawca świetlicy, wych. fizyczne

7.55 – 8.55

19.

Karina Nowak

wychowawca świetlicy

15.00-16.00

20.

Agnieszka Król

psycholog

11.30-12.30

23.

Ks. Łukasz Walaszek

religia

14.30-15.30

24.

Dorota Gryglewska

nauczyciel wspomagający

8.45 – 9.45

Nauczyciele zatrudnieni w wymiarze poniżej ½ etatu

25.

Aleksandra Hyla

muzyka

12.25 – 12.55

26.

Ewa Łubkowska-Baszczak

geografia

13.40 – 14.10 (co tydzień )

27.

Grażyna Piotrowska

informatyka

07:30-08:00

28.

Anna Błeszyńska

fizyka

7.30-8.00

29.

Weronika Landkocz

wychowawca

świetlicy

15.00 – 15.30

30.

Beata Nagel

wychowawca świetlicy

16.00 – 16.30

 

 

Skip to content