Wykaz podręczników

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023

 

Klasa 1

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

1

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców klasa 1 Podręcznik cz. 1-4

Elementarz odkrywców klasa 1

Matematyka cz.1-2

Ewa Hryszkiewicz,

Barbara Stępień

Krystyna Bielenica,

Maria Bura,

Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

790/1/2017 (1-2)

790/2/2017 (3-4)

790/1/2017 (1)

790/2/2017 (2)

2

Język angielski

Super Heroes 1

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rebecca Adlart,

Dorota Sikora-Banasik, Edyta Smółkowska

Nowa Era

1095/1/2020

Klasa 2

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

1

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców klasa 2 Podręcznik cz. 1-4

Elementarz odkrywców klasa 2 Matematyka cz.1-2

Ewa Hryszkiewicz,

Barbara Stępień

Krystyna Bielenica,

Maria Bura,

Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

790/3/2018 (1-2)

790/4/2018 (3-4)

790/3/2018 (1)

790/4/2018 (2)

2

Język angielski

Super Heroes 2

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rebecca Adlart,

Dorota Sikora-Banasik, Edyta Smółkowska

Nowa Era

1095/2/2021

Klasa 3

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

1

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców klasa 3 Podręcznik cz. 1-4

Elementarz odkrywców klasa 3 Matematyka cz.1-2

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Krystyna Bielenica,

Maria Bura,

Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

790/5/2018 (1-2)

790/6/2018 (3-4)

790/5/2019 (1)

790/6/2019 (2)

2

Język angielski

Super Heroes 3

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rebecca Adlart,

Dorota Sikora-Banasik, Edyta Smółkowska

Nowa Era

1095/3/2022

Klasa 4

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

1

Język polski

Słowa z uśmiechem 4.

Nauka o języku i ortografia.

Podręcznik do klasy 4.

Słowa z uśmiechem 4.

Literatura i kultura.

Podręcznik do klasy 4.

Ewa Horwath, Anita Żegleń

Ewa Horwath, Anita Żegleń

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

861/2/2017

861/1/2017

2

Historia

Wczoraj i Dziś Podręcznik do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2020/z1

3

Język angielski

Super Powers kl.4 Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kevin Hadley, Jon Hird, Magdalena Shaw, Aleksandra Dziewicka, Barbara Ściborowska

Nowa Era

MEN 1097/1/2020

4

Matematyka

Matematyka z plusem 4.

Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

780/1/2017

5

Przyroda

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej

Maria Marko-Worłowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

Nowa Era

863/2019/z1

6

Muzyka

Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki

dla klasy 4 szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

7

Plastyka

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki

dla klasy 4 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas,

Krytyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

8

Technika

Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabęcki,

Marta Łabęcka

Nowa Era

295/1/2017

Klasa 5

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

1

Język polski

Słowa z uśmiechem 5.

Nauka o języku i ortografia.

Podręcznik do klasy 5.

Słowa z uśmiechem 5.

Literatura i kultura.

Podręcznik do klasy 5.

Ewa Horwath, Anita Żegleń

Ewa Horwath, Anita Żegleń

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

2

Historia

Wczoraj i Dziś Podręcznik do historii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

3

Język angielski

Super Powers 5

Podręcznik do języka angielskiego

dla klasy piątej szkoły podstawowej

Kevin Hadley, Jon Hird, Magdalena Shaw, Aleksandra Dziewicka, Barbara Ściborowska, Paulina Kuźmo-Biwan

Nowa Era

1097/2/2021

4

Matematyka

Matematyka z plusem 5:

podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

780/2/2018

5

Biologia

Puls życia 5. :

Podręcznik do biologii

dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Maria Sęktas,

Joanna Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

6

Geografia

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

7

Muzyka

Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki

dla klasy 5 szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

8

Plastyka

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki

dla klasy 5 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

9

Technika

Jak to działa?

Podręcznik do techniki

dla klasy 5 szkoły podstawowej

Lech Łabęcki,

Marta Łabęcka

Nowa Era

295/2/2018

Klasa 6

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

1

Język polski

Myśli i słowa 6.

Literatura i kultura 6

Podręcznik do klasy 6

Ewa Horwath, Anita Żegleń

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Liter 6 –861/5/2019

2

Historia

Wczoraj i Dziś Podręcznik do historii

dla klasy szóstej

szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

3

Język angielski

Super Powers 6.

Podręcznik do języka angielskiego

dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jayne Freeman-Zolotenki; Jon Hird;

Nowa Era

1097/3/2022

4

Matematyka

Matematyka z plusem 6:

podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

780/3/2022/z1

5

Informatyka

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

847/3/2022/z1

6

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

844/2/2019

7

Geografia

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Roman Malarz,

Mariusz Szubert,

Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/2/2019

8

Plastyka

Do dzieła! 6

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska,

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

903/3/2018

9

Technika

Jak to działa?

Podręcznik do techniki

dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lech Łabęcki,

Marta Łabęcka

Nowa Era

295/3/2019

Klasa 8

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

1

Język polski

Myśli i słowa 8.

Literatura, kultura, język.

Podręcznik do klasy 8.

Ewa Horwath, Anita Żegleń

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

895/2/2018

2

Historia

Wczoraj i Dziś Podręcznik do historii

dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2021/z1

3

WOS

Dziś i jutro

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Arkadiusz Janicki, Iwona Janicka, Tomasz Maćkowski, Aleksandra Kucia-Maćkowska

Nowa Era

874/2021/z1

4

Język angielski

Repetytorium 8.

Podręcznik do języka angielskiego

dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jayne Freeman-Zolotenki; Jon Hird; Małgorzata Konopczyńska, Magdalena Shaw; Paulina Kuźmo-Biwan, Barbara Ściborowska, Magdalena Dygała

Nowa Era

1097/5/2021

5

Język niemiecki

DEUTSCHTOUR FIT 8

Podręcznik do języka niemieckiego

dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Kościelniak-Walewska Ewa

Nowa Era

1096/5/2021

6

Matematyka

Matematyka z plusem 8

podręcznik dla klasy ósmej

szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Krystyna Zarzycka, Adam Mysior

Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

780/5/2018

7

Chemia

Chemia Nowej Ery Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/2/2018

8

Fizyka

Spotkania z fizyką 8 Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/2/2018

9

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Beata Sągin,

Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

844/4/2021/z1

10

Geografia

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał,

Dawid Szczypański

Nowa Era

906/4/2021/z1

11

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Jarosław Słoma

Nowa Era

846/2017

Skip to content