Jubileusz 125-lecia szkoły

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości Jubileuszu 125-lecia szkoły!

Fotorelacje podzielone zostały na kategorie dostępne poniżej.

 

125-lecie akademia
Uroczysta akademia
125-lecie - bankiet
Wystawy, bankiet
125-lecie - msza
Msza Św. i przemarsz

 

5 czerwca 2012 r. Gimnazjum nr 5 w Chorzowie obchodziło wspaniałą uroczystość – jubileusz 125-lecia istnienia placówki. Do tego wyjątkowego dnia wszyscy – uczniowie i nauczyciele – przygotowywali się od dawna. Chcieliśmy wykorzystać ten szczególny moment, aby pokazać naszą szkołę z jak najlepszej strony, przypomnieć jej dzieje i zasługi dla lokalnej społeczności.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Józefa, w czasie której został poświęcony wcześniej zakupiony sztandar w oczywisty sposób nawiązujący do tego, który zaginął w czasie zawieruchy wojennej. Słowa na nim wyhaftowane oraz złożone przez uczniów uroczyste ślubowanie oddają cel, jaki przyświeca naszemu gimnazjum: wychowywać młode pokolenia tak, by stały się dobrymi, mądrymi i odpowiedzialnymi obywatelami. Zdajemy bowiem sobie sprawę z tego, że, jak głosił wielki mąż stanu – Jan Zamojski: „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie.”

Po zakończeniu mszy św. w uroczystej asyście policji i umundurowanych uczniów klasy wojskowej sąsiedniej szkoły zaproszeni goście, uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele przeszli wspólnie pochodem do gimnazjum, niosąc z dumą nowy sztandar. W pochodzie uczestniczyły też poczty sztandarowe sąsiednich szkół.

Kolejnym elementem jubileuszowych uroczystości była akademia, która między innymi przypomniała długą i ciekawą historię naszej szkoły. Wykorzystaliśmy do tego celu kroniki, które posiadamy: kroniki niemieckie, i te z wyjątkowego okresu XX-lecia międzywojennego, kiedy tereny Chorzowa wróciły do Rzeczpospolitej, a wychowanie patriotyczne i obywatelskie dzieci i młodzieży stało się nadrzędnym zadaniem polskich nauczycieli, kroniki z trudnych czasów PRL-u oraz te współczesne, a stare fotografie przeniosły nas w sentymentalną podróż w przeszłość, pokazując dzieje szanownej jubilatki – naszej szkoły.

W czasie akademii wspomnieliśmy też patrona gimnazjum – Józefa Lompę oraz pokłoniliśmy się ojczyźnie i tym rodakom, dzięki którym żyjemy dziś w suwerennym państwie.

Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Chorzowie mogliśmy upowszechnić historię oraz współczesną działalność gimnazjum , wydając okazjonalną księgę jubileuszową.

W czasie uroczystości nie zabrakło wspomnień i serdecznych podziękowań skierowanych do poprzednich dyrektorów szkoły i emerytowanych nauczycieli. Składaliśmy również podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym nasza szkoła mogła doczekać tak wspaniałej rocznicy: panu prezydentowi, pracownikom Urzędu Miejskiego w Chorzowie i kuratorium, sponsorom, którzy pomagali nam w nowoczesnym doposażeniu naszej szkoły i w zakupie sztandaru. Wyraziliśmy swoją wdzięczność proboszczowi ks. A. Klemensowi i dyrektorom okolicznych szkół za wspaniałą współpracę, a przede wszystkim rodzicom, bez zaangażowania których pewnie nie wszystkie nasze przedsięwzięcia mogłyby się udać.

Po części oficjalnej zaprosiliśmy gości na mały bankiet. Pokazaliśmy im też szkołę: nowe tablice interaktywne, pracownie, przygotowane specjalnie na tę okazję wystawy prac uczniowskich i wystawy fotografii dokumentującej działania placówki i życie szkoły. Chwaliliśmy się uczniowskimi sukcesami.

Po południu , kiedy zakończyły się oficjalne uroczystości, odbył się szkolny festyn, na który zaprosiliśmy całą lokalną społeczność. Był to czas wypełniony popisami szkolnego zespołu muzycznego, rozgrywkami sportowymi, różnorakimi konkursami i kiermaszami. Sporym zainteresowaniem cieszył się konkurs wolontaryjno-przyrodniczy „Mój pupil”, którego celem było niesienie pomocy zwierzętom, a wzięły w nim udział sąsiednie szkoły i przedszkola.

W godzinach wieczornych zakończyły się jubileuszowe obchody 125-lecia powstania naszej szkoły, która mimo zmieniających się systemów politycznych, zmieniających się władz państwa, miasta, dyrektorów, nauczycieli – nieprzerwanie i skutecznie pełni swoją rolę: uczy, wychowuje, organizuje życie kulturalne lokalnego środowiska.

Mamy nadzieję, że nasza uroczystość pozytywnie zapisze się w pamięci wszystkich jej uczestników, a mury szkoły doczekają kolejnych wspaniałych jubileuszy.

Skip to content