Samorząd uczniowski

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej;
 • Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego.
 • W okresie pracy zdalnej:
  • wyrażanie głosu uczniów, w tym czego potrzebują,
  • wspieranie uczniów wykluczonych, zarówno pod względem technicznym, jak i osamotnienia,
  • dbanie o utrzymanie komunikacji i poczucia wspólnoty.

 

Termin Zadania Formy realizacji
Wrzesień Wybór do Samorządu Uczniowskiego  (SU) w poszczególnych klasach w szkole Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w  poszczególnych klasach

02-11.09.2022 r.

Wybór przewodniczącego/ przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 Kampania wyborcza i wybory do S.U., w tym:

23.09 – 25.09.2022 r.

_ Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego/ przewodniczącą SU

28.09.2022 r.  _wywiady z kandydatami na przewodniczącego/ przewodniczącą SU

28.09.2022r. _kampania wyborcza, prezentowanie się kandydatów.

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego 29.09.2022 r. _Zebranie samorządu:

_ Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

_Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji,

_Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły.

Sprzątanie Świata – „Czyste parki na Wiosnę”. Akcja porządkowania terenów zielonych wokół szkoły .
Europejski Tydzień Sportu. 1.Rugby Tag na zajęciach wychowania fizycznego.

2.Runmageddon SP 39.

Zabawa, współpraca, sportowa rywalizacja, matematyczne potyczki.

Dzień Chłopaka – Dzień Krawata w naszej szkole 30.09.2022 r. 30.09.2022 r. środa _Zachęcamy, w tym dniu, aby każdy chętny w szkole nosił krawat.
Październik Międzynarodowy Projekt Emocja W ramach projektu uczniowie klasy 2a nauczyli się ważnych zwrotów grzecznościowych w Polskim Języku Migowym
Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Najserdeczniejsze życzenia

i podziękowania wszystkim pracownikom szkoły.

Szkolne Halloween. każda klasa dokonuje wystroju sal na najbardziej upiorne, najstraszniejsze ozdoby, dekoracje.
Akcja „Podziel się zniczem”. W drugiej połowie października na terenie szkoły zawisły plakaty promujące akcję „Podziel się zniczem”.
Listopad Narodowe Święto Niepodległości Gazetka okolicznościowa
Dzień postaci z bajek. Uczniowie musieli rozwiązać niełatwe, bajkowe zadania. Wcielili się m. in. w postać Kopciuszka, Pinokia i Pszczółki Mai. Na zakończenie na każdego czeka słodka niespodzianka i… magiczna szklana kula, która podobno spełnia życzenia.
Dzień gier i zabaw ruchowych. Na zajęciach świetlicowych korzystamy ze sprzyjającej aury i ćwiczymy na świeżym powietrzu.
Grudzień List do Świętego Mikołaja. _Konkurs klasowy na najciekawszy list do Św. Mikołaja do 07.12.2022 r.
Łańcuch Świąteczny. Klasowe przygotowywanie łańcucha świątecznego
Świąteczny Kiermasz Ciast. Sprzedaż wypieków przygotowanych przez rodziców oraz uczniów naszej szkoły.
Życzenia Świąteczne. Życzenia umieszczane w formie zdalnej w postaci pięknych wierszy sporządzonych przez uczniów.
Styczeń Dzień Babci i Dziadka. Składamy najserdeczniejsze życzenia naszym kochanym dziadkom.
Bal karnawałowy. Karnawałowe zabawy w klasach I-III.

Konkurs na najciekawszy strój.

Luty Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu. Spotkanie w formie on-line.
W świecie bajek , czyli „Dzień legend „ „Legenda o Smoku Krakowskim”

Najmłodsi uczniowie poznali legnę krakowską, a następnie każdy uczeń przedstawił swojego smoka graficznie.

„Dzień szachów”. Realizacja zawodów szachowych na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach świewtlicowych.
Dzień Sympatii – szkolne Walentynki Walentynkowa Poczta Serduszkowa – doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

Obowiązujący kolor ubrań w tych dniach to kolor czerwony.

Marzec Dzień Wiosny oraz

Dzień kolorowej skarpetki_ Światowy Dzień Osób z zespołem Downa

_Konkurs klasowy na wiosenne drzwi do klasy do 20.03.2023 r.

_Akcja „Przebieranie – niepytanie” – obowiązuje zielony kolor stroju 20.03.2023 r.

Kwiecień Dbajmy o Zdowie W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i Światowego Dnia Zdrowia przygotowanie gazetki SU
Dzień Ziemi Konkurs plastyczny dla klas, w tym wykonanie plakatu promującego czyste środowisko i walkę na rzecz przeciwdziałania ociepleniu klimatu
Maj Święto Konstytucji 3 Maja Okolicznościowa gazetka
Dzień Matki Okolicznościowa gazetka
Święto Patrona Szkoły Okolicznościowa gazetka
Czerwiec Międzynarodowy Dzień Dziecka Gry i zabawy na świeżym powietrzu .
Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu. Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu. Wnioski do dalszej pracy.

Stella Koniusz

Skip to content