XV edycja konkursu grafiki komputerowej MILENIUM

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ MILENIUM

EDYCJA XV

WYNIKI XV  EDYCJI KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ MILENIUM

W dniu 20 maja 2016 komisja w składzie:

 • prof. Jan Szmatloch- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – przewodniczący
 • mgr Anna Szmatloch – artysta plastyk, nauczyciel
 • mgr Danuta Jakubczak – wicedyrektor Gimnazjum nr 5
 • mgr Teresa Szczęsny –  nauczyciel informatyki i plastyki

dokonała przeglądu 79  prac i przyznała następujące nagrody:

Kategoria SZKOŁA

KOD MIEJSCE SZKOŁA NAUCZYCIEL
VI 1 Szkoła Podstawowa nr 29 Iwona Chrobot, Małgorzata Wojdakowska
III 2 Szkoła Podstawowa nr 24 Urszula Krześlak
IV 3 Zespół Szkół Sportowych nr 2 Barbara Dziura

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. 1-3 SP

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
13 III ex aequo Aleksandra Kacała ZZS nr 2 Barbara Dziura
14 III ex aequo Karolina Rygus ZZS nr 2 Barbara Dziura

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. 4-6 SP

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
15 I Julia Dolecka ZZS nr 2 Barbara Dziura
24 II Julia Kosz SP 29 Iwona Chrobot
6 III ex aequo Julia Lazar SP 24 Urszula Krześlak
18 III ex aequo Hanna Augustyniak SP 29 Iwona Chrobot
8 III ex aequo Łukasz Sarowski SP 24 Urszula Krześlak
2 wyróżnienie Dominika Mika SP 15 Jadwiga Pieczyńska

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. GIMNAZJUM

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
57 I Mateusz Domińczak Gim 5 Teresa Szczęsny
64 II Andrzej Zapalski Gim 5 Teresa Szczęsny
59 III Katarzyna Pietraszek Gim 5 Teresa Szczęsny
60 wyróżnienie Karolina Janko Gim 5 Teresa Szczęsny

 

W KONKURSIE UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE SZKOŁY:

 • SP 1 – Katarzyna Śliwińska-Polak
 • SP 13 – Dobrosława Wołowczyk, Michał Szwedo
 • SP 15 – Jadwiga Pieczyńska
 • SP 17 – Maciej Kiszka
 • SP 22 – Paweł Ochęcki
 • SP 24 – Urszula Krześlak
 • SP 25 – Iwona Chrobot
 • SP 29 – Iwona Chrobot, Małgorzata Wojdakowska
 • ZSS nr 2 – Barbara Dziura
 • Gim 2 – Agnieszka Zieleźny-Operskalska
 • Gim 5 – Teresa Szczęsny, Paulina Niegowska,

 

UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ 3 CZERWCA 2016 O GODZ. 12.30

 


18 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. „Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń – podkreślili senatorowie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości – napisano w uchwale.

Postanowiliśmy włączyć się w obchody Roku  Sienkiewicza dedykując mu tegoroczną edycję konkursu grafiki komputerowej .

Proponujemy tematy związane z patronem szeroko rozumiane –  zilustrowanie jego życiorysu, ilustracje do wybranej powieści, projekt plakatu obchodów Roku … , projekt logo Roku …, projekt plakatu filmu nakręconego na podstawie jego powieści… .

Prace oceniane będą w grupach wiekowych:

 • klasy I – III SP
 • klasy IV – VI SP
 • klasy I – III Gim.

Prace należy wydrukować w formacie A4 .

Na odwrocie praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko ucznia, klasę, nr szkoły, nazwiska nauczycieli pomagających w powstaniu pracy, program, w którym wykonano grafikę. Do pracy prosimy dołączyć zgodę rodziców na umieszczenie danych osobowych ucznia na stronie www Gimnazjum nr 5.

Ponadto prosimy o dostarczenie wszystkich prac w wersji elektronicznej, najlepiej zgranych na jedną płytkę z nazwami plików zawierających imię i nazwisko oraz nr szkoły (ania_kowalska_sp39)

Prace dostarczone tylko w wersji elektronicznej nie będą podlegały ocenie jury!

 

Do prac należy dołączyć listę uczestników wg wzoru:

Szkoła ……………………………………………………………………………………

nr tel. szkoły …………………………………………………………………………..

e-mail szkoły …………………………………………………………………………..

Nazwisko nauczyciela-opiekuna pracy ……………………………………………….…

 

LP Kod Uczestnika

Wypełnia organizator

Imię, nazwisko ucznia Tytuł Nazwisko nauczyciela
 

 

 

 

Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja w składzie: dyrektor szkoły, nauczyciele informatyki, artyści plastycy – wykładowcy ASP.

 

W każdej grupie wiekowej komisja dokona wyboru trzech prac.

Ponadto nagrodami uhonorujemy trzy szkoły, które dostarczą najwięcej prac o wysokim poziomie artystycznym.

W przypadku zbyt dużego zróżnicowania poziomu prac komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłką poleconą do sekretariatu Gimnazjum nr 5, 41-500 Chorzów, ul. 11 Listopada 21, tel. 32- 24 – 11 – 706,   do dnia 16 maja 2016 r. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu maja. O dokładnej dacie poinformujemy w późniejszym terminie.

Informacje o przebiegu konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.sp39.chorzow.pl

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac i wykorzystania ich jako upominków dla sponsorów konkursu, reprodukowania w katalogu lub na stronie internetowej.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁY W KONKURSIE,

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY!

 

 

 


 

Wzór zgody

 

 Ja niżej podpisany …………………………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia)

 

wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka

 

……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia)

 

na stronie internetowej Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.

 

————————————————-

Data, czytelny podpis rodzica

 


ARCHIWUM KONKURSÓW:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.