Festyn Jesienny z okazji 125-lecia naszej szkoły

festyn2011_1festyn2011_2festyn2011_3festyn2011_4festyn2011_5festyn2011_6festyn2011_7festyn2011_8festyn2011_9festyn2011_10festyn2011_11festyn2011_12festyn2011_13festyn2011_14festyn2011_15festyn2011_16

7 października został zorganizowany w naszej szkole festyn, który łączył rocznicę 125-lecia istnienia naszej szkoły oraz Europejskiego Dnia Języków Obcych. Widowisko z powodu braku pogody zostało przeprowadzone w szkole. W ramach imprezy odbyły się liczne konkursy, m.in. prezentacja krajów europejskich przez klasy drugie i trzecie, gdzie można było dowiedzieć się ciekawych informacji o krajach oraz skosztować wyśmienitych specjałów kuchni europejskiej. Zwyciężyła klasa 3a, która przedstawiła w znakomity sposób Rosję. Drugie miejsce otrzymała klasa 3d (Czechy), a trzecie klasa 2c (Grecja).
Innymi atrakcjami były: pokaz pierwszej pomocy przez ratowników z Chorzowa, występy muzyczne uczniów z Gimnazjum nr 5, malowanie twarzy, kąciki scrabble, szachy, loteria fantowa, studio fotograficzne, wolontariat, mini zoo, wystawa muszli i wiele innych. Odbyły się również konkursy z nagrodami, w których zwyciężył nasz absolwent Mikołaj Dyngosz. Finałowym punktem imprezy był pokaz mody ekologicznej, w której zwyciężyła Martyna Dzik z klasy 2a. Wszyscy stworzyli gorącą, radosną atmosferę i dali dowód na to, że można na nich polegać. Wierzymy, że ci którzy przybyli na festyn, nie byli rozczarowani.

Akcja „Młodzi głosują”

mlodzi_glosuja_1mlodzi_glosuja_2mlodzi_glosuja_3mlodzi_glosuja_4mlodzi_glosuja_5mlodzi_glosuja_6mlodzi_glosuja_7mlodzi_glosuja_8mlodzi_glosuja_9

Nasza szkoła uczestniczyła 3 października 2011 roku w ogólnopolskiej akcji „Młodzi głosują” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcanie ich do świadomego udziału w wyborach. Akcja  „Młodzi głosują” to akcja edukacyjna i obywatelska zachęcająca wyłącznie do udziału w wyborach i przestrzegająca zasady neutralności politycznej we wszelkich działaniach.

Młodzież naszej głosowała zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej. Wybory więc były: powszechne, bezpośrednie, równe, tajne i większościowe. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza złożona z uczniów klasy 3a w składzie:
Przewodniczący: Patryk Owczarski
Członkowie: Alicja Szula i Bartosz Góralski

Osób uprawnionych do głosowania w naszej szkole: 252
Głosów oddanych: 178
Głosów ważnych: 176
Głosów nieważnych: 2

Frekwencja wyborcza: 71%

Oto wyniki wyborów w Gimnazjum nr 5 w Chorzowie:

Lp.

Nazwa Komitetu Wyborczego

Liczba oddanych głosów

1

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

33 głosy

2

Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

9 głosów

3

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

13 głosów

4

Komitet Wyborczy Ruch Palikota

74 głosy

5

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3 głosy

6

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy- Sierpień 80

1 głos

7

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

34 głosy

8

Komitet Wyborczy Nowa Prawica- Janusza Korwin- Mikke

9 głosów

Jak przebiegały wybory ilustrują zdjęcia.
Dziękujemy wszystkim uczestniczącym za wzorową frekwencję i obywatelską postawę.

Koordynator akcji Danuta Jakubczak

Informacja dla rodziców dotycząca tornistrów

pdf_ico Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące tornistrów szkolnych.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Ogłoszenie o obowiązkach rodziców
Prezydent Miasta Chorzów

Zgodnie z § 2 Zarządzenia Nr OR/50/05 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz Zarządzenia Nr OR/86/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 września 2008 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/50/05 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 maja 2005 roku przypomina się Rodzicom i prawnym opiekunom dzieci i młodzieży o wynikających z ustawy o systemie oświaty podstawowych obowiązkach Rodziców w zakresie spełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

Rodzice dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia gimnazjum (obowiązek szkolny) zobowiązani są:
– zgłosić dziecko do szkoły,
– zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
– zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć,
– informować, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka , o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
Rodzice młodzieży w wieku 16 – 18 lat (obowiązek nauki w szkole ponadgimnazjalnej), na żądanie prezydenta miasta, na terenie którego dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

pdf_icoOgłoszenie w formacie PDF

Podręczniki w roku szkolnym 2011/2012

pdf_ico Wykaz podręczników na rok szkolny 2011/2012.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

rozp_roku_2011_1rozp_roku_2011_2rozp_roku_2011_3rozp_roku_2011_4rozp_roku_2011_5rozp_roku_2011_6rozp_roku_2011_7rozp_roku_2011_8

Minęły wakacje – czas letnich przygód za nami. Przed nami kolejny rok nauki, oby był szczęśliwy dla wszystkich, pełen radosnych wrażeń, zadowolenia z osiągnięć edukacyjnych,zakończony naukowymi sukcesami…

Skip to content