Pomoc w czasie pandemii – informacje od UM Chorzów

Szanowni Państwo!

Sytuacji pandemii spowodowała ograniczenie kontaktów społecznych, a także przedłużający się stres. Ostatnie dane pokazują, że w związku z tym może dochodzić do zachowań przemocowych wobec członków rodziny.
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o przekazanie Państwu ulotek informacyjnych o działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie Niebieska Linia. Ulotka zawiera wyłącznie treści informacyjne, gdzie szukać pomocy, kiedy jej doznajemy lub jesteśmy jej świadkami.
Posyłam także wykaz instytucji funkcjonujących w Chorzowie udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą a także informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy Policji.