Projekt „Szkoła Tolerancji” (2018)

projekt_szkola_tolerancji_2018_1projekt_szkola_tolerancji_2018_2projekt_szkola_tolerancji_2018_3projekt_szkola_tolerancji_2018_4projekt_szkola_tolerancji_2018_5projekt_szkola_tolerancji_2018_6projekt_szkola_tolerancji_2018_7projekt_szkola_tolerancji_2018_8projekt_szkola_tolerancji_2018_9projekt_szkola_tolerancji_2018_10projekt_szkola_tolerancji_2018_11projekt_szkola_tolerancji_2018_12projekt_szkola_tolerancji_2018_13projekt_szkola_tolerancji_2018_14

Uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz trzeciej gimnazjum uczestniczyli w realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Tolerancji”, którego celem było promowanie postaw otwartości, tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji i uczenie rozmowy na trudne tematy. Koordynatorem programu była pani Marzena Szymczak, a wspomagała ją pani Joanna Stanowska.
Uczniowie w trakcie realizacji projektu prowadzili debaty oksfordzkie na temat „Polacy są patriotami“. Uczyli się jak rozmawiać o tolerancji i dla tolerancji, czyli jak rozmawiać w sposób akceptujący, otwarty, afirmujący różnorodność, szanując przy tym poglądy drugiego człowieka. Zastanawiali się nad pojęciem patriotyzmu w dzisiejszych czasach. Podczas realizacji projektu rozmawiali, czym jest tolerancja, jakie są jej rodzaje, czy będąc osobą tolerancyjną, należy tolerować nietolerancję? Dużo uwagi poświęcano omówieniu stereotypów i uprzedzeń. Uczniowie oglądali filmy, reklamy społeczne, plakaty, zapoznawali się z prasą i prezentacjami podejmującymi kwestie tolerancji.
Realizacja projektu „Szkoła Tolerancji” uwrażliwiła uczniów na problemy globalne.