Nasza szkoła w programie „Klimat to temat” (2018)

program_klimat_to_temat_2018_01program_klimat_to_temat_2018_02program_klimat_to_temat_2018_03program_klimat_to_temat_2018_04program_klimat_to_temat_2018_05program_klimat_to_temat_2018_06program_klimat_to_temat_2018_07program_klimat_to_temat_2018_08program_klimat_to_temat_2018_09program_klimat_to_temat_2018_10program_klimat_to_temat_2018_11program_klimat_to_temat_2018_12

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Klimat to temat” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Jego koordynatorem była Marzena Szymczak. Na zajęciach z chemii i edukacji dla bezpieczeństwa, klasy siódme i ósme uczestniczyły w debacie oksfordzkiej na temat „Rozwój technologii a zmiany klimatyczne”. Klasy zostały podzielone na dwie części: na opozycję i propozycję. Każda strona miała z lidera, mówców oraz publiczność. Każda strona przedstawiała swoje argumenty za lub przeciw rozwojowi technologicznemu. Walka była zacięta. Oprócz tego klasy siódme przygotowały plakaty o zmianach klimatycznych oraz quiz wiedzy o klimacie w aplikacji Kahoot dla całej klasy.

Projekt stanowił zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw. Przybliżył nam konsekwencje zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej.

Uczniowie zrozumieli dzięki realizowanym zadaniom, że jest to globalne wyzwanie i każdy ma nie wpływ.