XIV edycja konkursu grafiki komputerowej MILENIUM

WYNIKI XIV EDYCJI KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ MILENIUM

W dniu 22 maja 2015 komisja w składzie:

 • prof. Jan Szmatloch- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – przewodniczący
 • mgr Anna Szmatloch – artysta plastyk, nauczyciel
 • mgr inż. Bogumiła Hamróz – dyrektor Gimnazjum nr 5
 • mgr Teresa Szczęsny – nauczyciel informatyki i plastyki

dokonała przeglądu 63 prac i przyznała następujące nagrody:

Kategoria SZKOŁA

KOD MIEJSCE SZKOŁA NAUCZYCIEL
VI I Gimnazjum nr 5 Teresa Szczęsny, Robert Gralikowski
V II Szkoła Podstawowa nr 29 Iwona Chrobot, Barbara Grzelak, Małgorzata Wojdakowska

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. 1-3 SP

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
06 wyróżnienie Wiktoria Urbańska SP 1 Katarzyna Śliwińska-Polak

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. 4 – 6 SP

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
39 I Patrycja Zok SP 29 Małgorzata Wojdakowska
26 I Robert Buśko SP 29 Barbara Grzelak
01 II Jakub Grabowski SP 13 Dobrosława Wołowczyk
10 III Sandra Droździk SP 1 Katarzyna Śliwińska-Polak
33 III Grzegorz Leszczyński SP 29 Małgorzata Wojdakowska

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. GIMNAZJUM

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
52 I Tomasz Niespor GIM 5 Robert Gralikowski
44 II Dominik Stefański GIM 5 Robert Gralikowski
48 III Rafał Kozłowski GIM 5 Teresa Szczęsny
05 wyróżnienie Paulina Nowak GIM 2 Agnieszka Zieleźny-Operskalska

W KONKURSIE UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE SZKOŁY:

 • SP 1 – Katarzyna Śliwińska-Polak
 • SP 13 – Dobrosława Wołowczyk
 • SP 25 – Iwona Chrobot
 • SP 29 – Iwona Chrobot, Barbara Grzelak, Małgorzata Wojdakowska
 • Gim 2 – Agnieszka Zieleźny-Operskalska
 • Gim 5 – Teresa Szczęsny, Robert Gralikowski

 

UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ 28 MAJA 2015 O GODZ. 13.45

W SALI NR 9 GIMNAZJUM NR 5 W CHORZOWIE

 

 

 


 

MIEJSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

„MILENIUM”

XIV EDYCJA

 

Już od trzech edycji tematyka konkursu grafiki komputerowej związana jest z patronem, któremu dany rok został poświęcony. Ten rok jest szczególnie obfity w wydarzenia.

Rok 2015 Sejm ustanowił Rokiem św. Jana Pawła II (w 10 rocznicę śmierci) oraz Jana Długosza (w 600 rocznicę urodzin). Decyzją posłów rok 2015 obchodzimy również jako Rok Polskiego Teatru (w 250 rocznicę powstania Teatru Narodowego w Warszawie). Tym doniosłym obchodom dedykujemy tegoroczną edycję konkursu grafiki komputerowej .

Kategorie XIV edycji:

 • św. Jan Paweł II
 • Jan Długosz
 • Teatr Polski

Proponujemy tematy rozumiane w szerokim znaczeniu np.: refleksje związane z patronami czy ich życiorys, ilustracja wybranego utworu napisanego przez patronów czy sztuki teatralnej, projekt plakatu obchodów Roku … , projekt logo Roku … .

Prace oceniane będą w grupach wiekowych:

 • klasy I – III SP
 • klasy IV – VI SP
 • klasy I – III Gim.

Prace należy wydrukować w formacie A4 .

Na odwrocie praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko ucznia, klasę, nr szkoły, nazwiska nauczycieli pomagających w powstaniu pracy, program, w którym wykonano grafikę. Do pracy prosimy dołączyć zgodę rodziców na umieszczenie danych osobowych ucznia na stronie WWW Gimnazjum nr 5.

Ponadto prosimy o dostarczenie wszystkich prac w wersji elektronicznej, najlepiej zgranych na jedną płytkę z nazwami plików zawierających imię i nazwisko oraz nr szkoły (ania_kowalska_sp39)

Prace dostarczone tylko w wersji elektronicznej nie będą podlegały ocenie jury!

 

Do prac należy dołączyć listę uczestników wg wzoru:

Szkoła ……………………………………………………………………………………

nr tel. szkoły …………………………………………………………………………..

e-mail szkoły …………………………………………………………………………..

Nazwisko nauczyciela-opiekuna pracy ……………………………………………….…

 

lp Kod UczestnikaWypełnia organizator Imię, nazwisko ucznia Tytuł Nazwisko nauczyciela

 

 

Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja w składzie: dyrektor szkoły, nauczyciele informatyki, artyści plastycy – wykładowcy ASP.

W każdej grupie wiekowej komisja dokona wyboru trzech prac.

Ponadto nagrodami uhonorujemy trzy szkoły, które dostarczą najwięcej prac o wysokim poziomie artystycznym.

W przypadku zbyt dużego zróżnicowania poziomu prac komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłką poleconą do sekretariatu Gimnazjum nr 5, 41-500 Chorzów, ul. 11 Listopada 21, tel. 32- 24 – 11 – 706, do dnia 15 maja 2015 r. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu maja. O dokładnej dacie poinformujemy w późniejszym terminie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac i wykorzystania ich jako upominków dla sponsorów konkursu, reprodukowania w katalogu lub na stronie internetowej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁY W KONKURSIE, ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY!

 

 

 

 

Wzór zgody

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia)

wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia)

na stronie internetowej Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.

————————————————-

Data, czytelny podpis rodzica

 

 

 

 

 

 


ARCHIWUM KONKURSÓW:

 • XIII EDYCJA konkursu (2013 r.) dostępna tutaj.
 • XII EDYCJA konkursu (2012 r.) dostępna tutaj.
 • XI EDYCJA i wcześniejsze dostępne na archiwalnej stronie szkolnej.
Skip to content