„Sztuka cenniejsza niż złoto” (2016)

Sztuka cenniejsza niż złoto – X edycja  – maj 2016

 

W dniu 20 maja 2016 komisja w składzie:

 • Jan Szmatloch – prof. ASP w Katowicach
 • Danuta Jakubczak – wicedyrektor GIM 5
 • Anna Szmatloch – artysta plastyk, nauczyciel
 • Teresa Szczęsny – nauczyciel plastyki
 • dokonała przeglądu nadesłanych na konkurs prac i postanowiła:

Do finału konkursu zakwalifikowali się:

 • i nagrody uzyskali – w kategorii szkoła podstawowa
Imię i nazwisko Szk. Kl. miejsce nauczyciel

Kategoria kl. 1-3 SP

Julia Błoch SP 15 Kl.3 III Ewa Kawka
Aleksandra Kacała ZSS 2 Kl.3 wyróżnienie Barbara Dziura
Martyna Papiernik SP 37 Kl.2 wyróżnienie Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot

Kategoria kl. 4-6 SP

Julia Zawadzka-Woźniak SP 15 Kl.5 I Teresa Szczęsny
Agnieszka Buczek SP 29 Kl.4 II Anna Chwapińska
Anna Juszczak SP 24 Kl.5 III Anna Chwapińska
Julia Fornalczyk SP 15 Kl.5 wyróżnienie Teresa Szczęsny
Danuta Niewiadomska SP 15 Kl.5 wyróżnienie Teresa Szczęsny
Mateusz Zatorski SP13 kl.5 wyróżnienie Beata Jakubczyk
Julia Kosz SP29 kl.4 wyróżnienie Anna Chwapińska
Emilia Dumana SP 17 Kl.5 wyróżnienie Danuta Pach-Woźniak
Karolina Tkaczyk SP 24 Kl.5 wyróżnienie Anna Chwapińska
 • w kategorii gimnazjum zakwalifikowali się uczniowie szkół:
Dawid Zimoląg ZSSRKAK Karolina Janko GIM 5
Weronika Wilsz ZSSRKAK Andrzej Zapalski GIM 5
Ksymena Kukla ZSSRKAK Paweł Pukocz GIM 5
Igor Ratajczyk ZSSRKAK Nicole Kozłowska GIM 5
Zuzanna Michalik ZSSRKAK

Uczniowie gimnazjum do testu przygotowują się z zakresu architektury od starożytności do współczesności. Część wiedzowa konkursu dla gimnazjalistów odbędzie się  3 czerwca o godz. 11.30 w sali nr 9 Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.

Wszyscy laureaci zaproszeni są na podsumowanie i rozdanie nagród w dniu 3 czerwca 2016 na godz. 12.30 do sali nr 9 Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.

 

 

 


Gimnazjum nr 5 w Chorzowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w miejskim konkursie z historii sztuki

 

SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO

 X edycja

Architektoniczne inspiracje

architektura jako dziedzina sztuki

 

Regulamin konkursu:

 • Celem konkursu jest kształtowanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych poprzez rozwijanie wrażliwości odczuwania i rozumienia dzieł sztuki z różnych epok naszego kręgu kulturowego.
 • Dla uczniów szkół podstawowych konkurs ma charakter praktyczny. Uczeń wykonuje pracę w dowolnej technice inspirowaną wybranym przez siebie dziełem architektonicznym.
 • Dla uczniów klas gimnazjalnych konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap ma charakter praktyczny. Uczeń wykonuje pracę w dowolnej technice inspirowaną wybranym przez siebie dziełem architektonicznym. Autorzy najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do części teoretycznej, która będzie polegała na rozwiązaniu testu z historii architektury.
 • Na odwrocie pracy praktycznej należy podać informacje:
  • imię, nazwisko ucznia
  • wiek i klasa
  • nazwa i adres placówki wraz z telefonem
  • imię, nazwisko nauczyciela
  • imię, nazwisko autora oraz tytuł dzieła, które było źródłem inspiracji, okres w sztuce.
  • do pracy powinna być dołączona zgoda rodziców na publikację danych osobowych wg. wzoru.
 • Prace praktyczne należy dostarczyć do Gimnazjum nr 5 do dnia 16 maja 2016.
 • Informacje o wynikach części praktycznej zostaną podane do 23 maja 2016.
 • Etap teoretyczny, posumowanie oraz rozdanie nagród zaplanowano na 3 czerwca 2016 – dokładny termin zostanie podany.

Jury dokona podziału nagród w trzech grupach wiekowych:

 I grupa: klasy I – III SP,        II grupa: klasy IV – VI SP,        III grupa: klasy I – III Gim.

 • Prace zainspirowane inną niż architektura dziedziną sztuki, nie będą oceniane.
 • Organizator nie zwraca nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo ich publikacji
 • Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
 • Wszelkie informacje o konkursie na stronie www.sp39.chorzow.pl

Zapraszamy do udziału!

 


 

Wzór zgody

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………….

                                     (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia)

wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………

                                                                                                                                                                  (imię i nazwisko ucznia)

na stronie internetowej Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.

 

 

                                                                  ————————————————-

                                                                      Data, czytelny podpis rodzica


 

 

POPRZEDNIE EDYCJE:

Skip to content