Cyberprzemoc

Co należy wiedzieć o cyberprzemocy!

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonu komórkowego. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci

i młodzieży.

FORMY CYBERPRZEMOCY

 • robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,
 • publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,
 • podszywanie się pod kogoś w Sieci,
 • włamania na blog lub stronę internetową i zamieszczanie ośmieszających i upokarzających treści,
 • groźby przy użyciu komunikatorów, telefonów,
 • wyzywanie, nękanie, szantażowanie z użyciem Sieci lub przy użyciu telefonu.


  CO ROBIĆ, ŻEBY NIE ZOSTAĆ OFIARĄ CYBERPRZEMOCY?

 • dbać o prywatność swoich danych osobowych,
 • zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny,
 • chronić swoje hasła i loginy,
 • nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów,
 • nie dawać wszystkim swojego numeru telefonu.


CO ROBIĆ BĘDĄC OFIARĄ PRZEMOCY?

 • nie odpowiadać na zaczepki w Sieci,
 • natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego (nauczycieli, rodziców, policję),
 • domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli,
 • zachowywać dowody przemocy,
 • interweniować u dostawców usług internetowych
 • szukać pomocy u konsultantów: www.helpline.org.pl lub pod nr telefonu 800 100 100

CO ROBIĆ, BĘDĄC ŚWIADKIEM CYBERPRZEMOCY?

 • nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujmy w Sieci,
 • zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy,
 • informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców,
 • polecić ofierze przemocy kontakt z osobami zajmującymi się zwalczaniem cyberprzemocy.

PAMIĘTAJ!

SPRAWCA NIE POZOSTAJE ANONIMOWY.

Policja ma możliwość ustalenia z jakiego komputera i z jakiego telefonu wysyłane są e-maile lub smsy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

 • 107 kw – złośliwe niepokojenie (kara ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł, nagana);

 • 190 kk – groźba (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2);
 • 202 § 1 kk, 202 § 2 kk – publiczne prezentowanie treści pornograficznych , poprzez narzucenie odbioru osobie, która sobie tego nie życzy (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat);
 • 202 § 3 kk – kto w celu rozpowszechnienia produkuje, utrwala, sprowadza, rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8);
 • 212 kk – zniesławienie (ścigane są z oskarżenia prywatnego) (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2) ;
 • 216 kk – znieważenie (ścigane są z oskarżenia prywatnego) (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku)
 • 267 kk – nielegalne zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym lub innym w celu uzyskania informacji (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2);
 • 269a kk, – zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci informatycznej (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5);
 • 287 kk – oszustwo komputerowe (ścigane z urzędu) (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Opracowała: Małgorzata Owca

Skip to content