Cabri

30 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie metodyczne nauczycieli matematyki szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Chorzowa w Gimnazjum nr 5 w Chorzowie. Temat: „Dyskalkulia”. Szkolenie dla nauczycieli na temat dyskalkulii przeprowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie. Mgr Czesław Kolasiński pełnił rolę gospodarza spotkania. W pierwszej części wygłosił krótki referat na temat wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych w nauczaniu, prezentując środki zakupione na potrzeby realizowanego w szkole programu Comenius, w tym wizualizer.

W listopadzie 2007 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli z obsługi programów Cabri 3D i Cabri II.

Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych w ciągu trzech tygodni.
Prowadzącym był dr Bronisław Pabich, lider grupy roboczej „Geometria Cabri”.

Każdy z uczestników miał okazję poznać zastosowanie programów w geometrii płaskiej i przestrzennej oraz nabyć umiejętności posługiwania się tymi narzędziami.

Cała szkoła miała okazję wziąć udział w wykładzie pt.: „Złota Liczba”, który zainspirował młodzież i nauczycieli do jej odkrywania w naturze, architekturze i matematyce.
Warsztaty zakończyły się wręczeniem dyplomów oraz wspólną sesją fotograficzną.

Dnia 14 grudnia 2007r. odbyły się warsztaty dydaktyczne Rozwiązywanie zadań geometrycznych z programem Cabri 3D oraz Cabri II. Lekcja – warsztaty zostały przeprowadzone w związku z realizowanym projektem: Uczenie i nauczanie matematyki w trzecim tysiącleciu w ramach programu Comenius. W lekcji – warsztatach uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 5 oraz z Hiszpanii. Wybrane ćwiczenia przeprowadzał z uczniami i nauczycielami dr Bronisław Pabich z Krakowa. Uczniowie pracowali wykorzystując TIK (komputer oraz programy: CABRI 3D oraz CABRI II).

Skip to content