Laboratorium przyszłości – kwiecień 2023

laboratoria_przyszlosci_2023_04_1laboratoria_przyszlosci_2023_04_2laboratoria_przyszlosci_2023_04_3laboratoria_przyszlosci_2023_04_4laboratoria_przyszlosci_2023_04_5laboratoria_przyszlosci_2023_04_6laboratoria_przyszlosci_2023_04_7laboratoria_przyszlosci_2023_04_8

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia oraz stwarzanie mu takich warunków, aby aktywnie i w pełni uczestniczył w życiu placówki oraz w środowisku społecznym. W realizacji powyższego celu wykorzystywana jest również nasza pracownia wyposażona w sprzęt AGD zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości (#LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci). Młodzież poprzez wspólne zajęcia kulinarne poznaje i rozwija swoje mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia.

Skip to content