Runmageddon – bieg z zadaniami – trening mięśni i umysłu

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas 8 realizują projekt edukacyjny „Runmageddon – bieg z zadaniami – trening mięśni i umysłu”.

Głównym celem projektu jest:

  • przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, „przemycenie” trudnych treści w przyjemny sposób, zainteresowanie matematyką

  • integracja społeczności szkolnej – organizacja Runmageddonu matematycznego

  • organizacja czasu wolnego uczniów – Szkolnego klubu gier planszowych – miejsca spotkań dla uczniów i rodziców.

Przewodnią myślą projektu jest pokazanie uczniom, że matematyka towarzyszy nam cały czas w codziennym życiu, nawet podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych. Bez kartki papieru i spięcia towarzyszącego w ławce, uczniowie będą musieli pokonać swój strach przed matematyką rozwiązując zadania w terenie, przy sprzyjającym otoczeniu. Taka forma wpłynie na podniesienie samooceny
i utrwalenie wiadomości matematycznych w przyjemny sposób.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

Skip to content