Program rządowy – Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program MEiN dedykowany dla szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest rozwijanie kreatywności i umiejętności technicznych uczniów. W ramach tego programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup sprzętu technicznego, który uatrakcyjni zajęcia szkolne, pozwalając uczniom rozwijać zainteresowania przedmiotami technicznymi i innymi obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Nowy sprzęt i wyposażenie będą wykorzystane również podczas zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań w celu rozwijania przez uczniów swoich pasji, umiejętności i samodzielności. Kreatywne myślenie i posługiwanie się narzędziami to jedna z podstawowych umiejętności warunkujących rozwój cywilizacji, gospodarki i społeczeństwa!

Program pozwala szkole na sfinansowanie nie tylko wyposażenia podstawowego (m.in. drukarka 3D, kamera, aparat fotograficzny z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrokontrolery, stacja lutownicza i wiele innych), ale również dodatkowego, wskazanego przez placówkę.

Nasza szkoła zdecydowała się na stworzenie pracowni kulinarno-technicznej – stąd zakup sprzętu gospodarstwa domowego (m.in. kuchenki elektrycznej oraz małego AGD niezbędnego w każdej kuchni, maszyny do szycia wraz z akcesoriami i innych sprzętów). W ramach realizacji programu doposażymy się również pracownie w nowe stoły warsztatowe oraz w specjalistyczne urządzenia i narzędzia, np. nowoczesne mikroskopy.

Do końca grudnia 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 39 im. J. Lompy w Chorzowie wydała 60% z otrzymanej dotacji, tzn. z kwoty 70 000 zł przyznawanej dla szkół do 234 uczniów.

Skip to content