Nauka zdalna – komunikat

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje naukę zdalną. Nauczyciele będą przekazywali uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu przez dziennik elektroniczny.
Szczególnie uczniowie, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, proszeni są o systematyczne powtarzanie materiału i współpracę z nauczycielami.

Uczniu!

  • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki;
  • wykonuj zadania i polecenia przesyłane przez Twoich nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego lub inną formę przekazu;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole, przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje, korzystaj z materiałów i stron edukacyjnych rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

Polecane: