Zaproszenie do udziału w zajęciach pływackich

Świetlica szkolna organizuje w każde piątki zajęcia z pływania, które odbywają się w Zespole Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Kusocińskiego (SP nr 5 i Gim nr 11) przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie.
Zajęcia w wodzie odbywają się przy czynnym udziale opiekuna i ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi i uprawnieniami z wychowania fizycznego.
Grupa liczy 10 uczestników, czas trwania zajęć w wodzie wynosi 45 min./ bilet ulgowy – 4zł (1 wejście), a karnet ulgowy – 15 zł (4 wejścia).
Ćwiczenia na basenie są doskonałą zabawą dla naszych uczniów, zatem relaksują je zarówno fizycznie jak i psychicznie, są gimnastyką dla mięśni i stawów, przez co w efekcie zmniejszają napięcie mięśniowe, pobudzając jednocześnie prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego oraz aparatu kostno-stawowego, stanowią profilaktykę skrzywień kręgosłupa, podnoszą ogólną odporność młodego organizmu na infekcje i zakażenia.
Zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego sposobu spędzania czasu wolnego.